KNJIŽNICE, KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNIČNI SISTEM AMERIŠKE DRŽAVE ILLINOIS

  • Melita Ambrožič Dr. Melita Ambrožič je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Bibliotekarskega izobraževalnega centra Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: Illinois, knjižnični informacijski sistemi, University of Illinois, bibliotekarstvo, bibliotekarji, knjižnice, univerzitetne knjižnice, intelektualna svoboda

Povzetek

Izvleček
 
V prispevku je predstavljen knjižnični sistem Univerze Illinois v Urbani-Champaign, struktura in delovanje knjižničnega sistema v državi Illinois, izobraževanje knjižničnih delavcev ter napredovanje visokošolskih knjižničarjev. Avtorica izpostavi tudi nekatera aktualna vprašanja splošnih in šolskih knjižnic, ki so povezana s problematiko intelektualne svobode oziroma z zagotavljanjem prostega dostopa do informacij, npr. filtriranje interneta, zagotavljanje dostopa do informacijskih virov mladim, nabavna politika, knjižnične zgradbe itd.
Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
NEOPREDELJENO