KNJIŽNICE, KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNIČNI SISTEM AMERIŠKE DRŽAVE ILLINOIS

Melita Ambrožič

Povzetek

Izvleček
 
V prispevku je predstavljen knjižnični sistem Univerze Illinois v Urbani-Champaign, struktura in delovanje knjižničnega sistema v državi Illinois, izobraževanje knjižničnih delavcev ter napredovanje visokošolskih knjižničarjev. Avtorica izpostavi tudi nekatera aktualna vprašanja splošnih in šolskih knjižnic, ki so povezana s problematiko intelektualne svobode oziroma z zagotavljanjem prostega dostopa do informacij, npr. filtriranje interneta, zagotavljanje dostopa do informacijskih virov mladim, nabavna politika, knjižnične zgradbe itd.

Ključne besede

Illinois; knjižnični informacijski sistemi; University of Illinois; bibliotekarstvo; bibliotekarji; knjižnice; univerzitetne knjižnice; intelektualna svoboda

Celotno besedilo:

PDF