ZAPOSLENI V KNJIŽNIČARSTVU: STATISTIČNI PODATKI O STANJU V SLOVENIJI IN V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH

Damjana Tizaj

Povzetek

Izvleček
 
Prispevek govori o zaposlenih v knjižničarstvu, s poudarkom na skupnem številu zaposlenih, deležu strokovnih delavcev v knjižnicah in stroških zaposlenih. Statistični podatki, ki se v tekstu pojavljajo, so med seboj primerljivi in se nanašajo tako na knjižnice v Sloveniji kot na knjižnice v Evropi. Narejene so številne primerjave na osnovi katerih je mogoče uvrstiti zaposlene v slovenskih knjižnicah v širši mednarodni kontekst. Večina podatkov in primerjav se nanaša na obdobje med leti 1991 in 1999. Osnova za le-te pa so različna časovna obdobja, vrsta knjižnic in geografska razdelitev.

Ključne besede

statistični podatki; zaposleni; knjižnice; Slovenija; Evropa

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Češnovar, N. (1989). Kadri – nosilci sodobnega knjižničnega razvoja. V M. Šlajpah (Ur.), CTK: 1949-1989: 40 let dela za univerzo in gospodarstvo (str. 107-112). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.