POMEMBNOST FUNKCIJ KNJIŽNIČNEGA KATALOGA ZA UPORABNIKE

  • Marija Petek Mag. Marija Petek je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani kot katalogizator. Naslov: Trg osvoboditve 3,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: marija.petek@ctk.uni-lj.si
Ključne besede: knjižnični katalogi, knjižnični fondi, uporabniki

Povzetek

Izvleček

Prispevek govori o razvoju funkcij knjižničnega kataloga. Po pariških načelih je katalog sredstvo, s katerim ugotovimo, ali ima knjižnica določeno knjigo, katera dela določenega avtorja in katere izdaje določenega dela. Obravnavana je tudi razlika med literarno in bibliografsko enoto. Zanima nas, ali funkcije služijo uporabnikom in ali je pomembnejša iskalna ali zbirna funkcija.

Literatura

Brunt, R. (1999). From main entry to work authority record: development of a cataloging fundamental. Library Review, 48(7), 328-336.

Horvat, A. (1995). Knjižnicni katalog i autorstvo. Rijeka: Benja.

Murtomaa, E. (1999). The net is revolutionizing cataloguing. International Cataloging & Bibliographic Control, 25(4), 97

Načela, sprejeta na Mednarodni konferenci o katalogizacij skih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5(1-4), 110-117.

Serrao Alves Mey, E. (1998). The item, the work and the object of cataloging. Cataloging & Classsification Quarterly, 26(1), 45-62.

Tillett, B.B. (1991). A taxonomy of bibliographic relations. Library Research & Technical Services, 35(2), 150-158.

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographic unit. Libri, 9, 79-104.

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

VVilson, P. (1989). Interpreting the second objective of the catalog. Library Quarterly, 59(4), 339-353.

Yee, M.M. (1994). What is a work? Part 1: The user and the objects of the catalog. Cataloging & Classification Quarterly, 19(1), 9-29.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
NEOPREDELJENO