PLAČEVANJE NABAVE IN UPORABE ELEKTRONSKIH REVIJ

  • Roberta Brezavšček Roberta Brezavšček je diplomantka Oddelka za bibliotekarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Elektronski naslov: roberta_brezavscek@hotmail.com
Ključne besede: elektronske revije, nabavna politika, specialne knjižnice, visokošolske knjižnice, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Članek predstavi položaj elektronskih revij v strokovnem in znanstvenem komuniciranju, nabavo elektronskih revij ter modele plačevanja. Na podlagi raziskave je predstavljeno trenutno stanje strokovnih in znanstvenih elektronskih revij v slovenskih specialnih in visokošolskih knjižnicah, nabavna politika, dostop, odzivi uporabnikov ter pogled na prihodnost elektronskih revij v knjižnicah.

Literatura

Bates, M. E. (1998). Altematives to electronic subscriptions. Online, 22(3).

Friend, F. J. (1999, Sept.). New wine in a new bottle : purchasing by library consortia in the United Kingdom. Information Technology and Libraries, 18(3), 145-148.

Harter, S. P. (1998). Scholarly communication and electronic journals : an impact study. Journal ofthe American Society for Information Science, 49(6), 507-516

Južnič, P. (1996). Specialne knjižnice in računalniški centri-primer sistema BOBI. V Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah: zbornik referatov (str. 67-80). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

Južnič, P. (1997). Bibliotekarji in računalniška znanja. Knjižnica, 41(2-3), 251-263.

Ketcham-Van Orsdel, L., & Born, K. (1999). Serials publishing in flux. Library Journal, 124(7), 48-53.

Kilpatrick, T. L. (1998). Scholarly communication and electronic journals : an impact study. Journal of the American Society for Information Science, 17(3)

MacKie-Mason, J. K., Bonn, M. S., Riveros, J. R, & Lougee, W. P. (1999, Jul/ Aug.). A report on the PEAK experiment: usage and economic behaviour. D-Lib Magazine [On-line serijska publikacija]. Pridobljeno 20.2.2000 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/july99/mackie-mason/07mackie-mason.html

McKay, S. C. (Apr./May, 1999). Accessing electronic journals. Econtent, 22(2),16-23.

Oder, N. (Feb., 2000). Consortia hit critical mass. Library Journal, 125(2), M.

Saračevič, T. (1999). Digitalne knjižnice : različni pogledi in izzivi. COBISS Obvestila [On-line serijska publikacija], 4(3). Pridobljeno 20.2.2000 s spletne strani: http://www.izum.si/obvestila/1999_3/index.html

Stankus, T. (1999). Electronic expectations : science journals on the Web. Science & Technology Libraries,18(2-3), 1-111.

Šercar, T. M., Oštir, B., & Rogina, A. (1999). Ali gre za spremembo paradigme znanstvenega komuniciranja : primer elektronskih znanstvenih časopisov s področja informacijske znanosti in knjižničarstva. 1. del. COBISS Obvestila [On-line serijska publikacija], 4(3). Pridobljeno 20.2.2000 s spletne strani: http://www.izum.si/obvestila/1999_3/index.html

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
NEOPREDELJENO