ANALIZA CITIRANJA IN MOTIVI ZA CITIRANJE

Primož Južnič

Povzetek

Izvleček

Potreba po teoriji citiranja je v zadnjih letih pomembna tema v bibliometriji. Pomembno je, da pri uporabi bibliometrijskih metod, kot je analiza citiranja, knjižničarji ne bi opravljali samo rutinske poizvedbe, temveč bi uporabniku dali bolj koristne podatke. Pričujoče besedilo, ki je sicer del širše študije, obravnava poseben aspekt citiranja, motive. Razumevanje motivov, ki jih imajo avtorji pri citiranju, navajanju objav drugih, pa je pogosto ključ s katerim lahko obrazložimo dobljene rezultate analize citiranja.

Ključne besede

analiza citiranja; motivi; bibliotekarstvo; bibliometrija; citiranje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Case, D. O., & Higgins, G. M. (2000). How Can We Investigate Citation Behavior ? A Study of Reasons for Citing Literature in Communication. JASIS, 51(7), 635-645.

Cronin, B. (1982). Norms and Function in Citation: th View of journal Editors and Referees in Psychology. Social Studies Information Studies, (2), 65-78.

Cronin, B., &Pearson, S. (1990). The export of ideas frominformationsources. Journal of Information Science, (16), 381-391.

Cronin, B., & Overfeit, K. (1996a). Postscript on Program Rankings. JASIS, 47(2), 173-176.

Cronin, B. (1996b). Rates of return to citation. Journal of documentation, 52(2),188-197.

Diamond, A. M. (1986). What is a citation vvorth ? Journal of Human Resources, (21), 200-215.

Dimitroff, A., & Arlitsch, K. (1995). Self-citations in the library and information science literature. Journal of Documentation, 51(1), 44-56.

Doreian, P. (1985). Asure of standing of journals in stratified networks. Scientometrics, 8(5-6), 341-363.

Garfield E. (1972) Citation analysis as a tool in journal evaluatiion Science, 175,471-479.

Garfield E. (1983) How to use citation anlysis for faculty avaluation, and when it is relevant. Current Contents, 44(1),5-13.

Jambrovič, T., Marinčič, A., & Južnič, P. (1999/2000). Bibliometrijska analiza revije Jezik in slovstvo. Jezik in slovstvo, 45(1-2), 33-44.

Leyedesdorff, L . (1998). Theories of Citation? Sceintometrics, 43, 5-25

Liu, M. (1993). Progress in documentation: the complexities of citation practice: A review of citation studies. Journal of Documentation, 49(4), 370-408.

MacRoberts, M. H., & MacRoberts, B. R. (1988). Author Motivation for Not Citing Influences: A methodlogical Note. Journal of the American Society for Information Science, (39), 432-433.

Merton, R. (1968). The Matthevv effect in science. Science, (159), 56-63.

Merton, R. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago: University of Chicago Press

Peritz, B. C. (1994) On the heuristic value of scientific publications and their design: A citation analysis of some clinical trials. Scientometrics, 30(1),175-186.

Reed, K. L. (1995). Citation analysis of faculty publication: Beyond Science Citation Index and Social Science Citation Index. Bulletin ofthe Medical Libranj association, 83(4), 503-508.

Seglen, P. O. (1992). The skevvness of science. Journal ofthe American Society for Information Science, 43(9), 628-638.

Shadish, W. R., Tolliver, D., Gray, M., & Sen Gupta, S. K. (1995). Author Judgement about Works They Cite: Three Studies from Psychology Journals. Social Studies of Science, (25), 477-498.

Sikorav, J. L. (1991). The utility of scientific papers. Scientometrics, 21(1), 49-68.

Snizek, W. E. (1986). A re-exemination of the Ortega hypothesis: The Dutch case. Scientometrics, 9(1-2), 3-11.

Snyder, H., Cronin, B., & Davenport E. (1995). What's the use of citation? Citation analysis as a literature topic in selected disciplines of the social sciences. Journal of Information Science, 21(2), 75-85.

Stigler, G. J., Stigler, S. M., & Friedlan C. (1995). The Journals of Economics. Journal of political economy, 103(2), 331-359.

White, M. D., & Wang P. (1997). A qualitative study of citing behavior: Contributions, criteria, and metalevel documentation concerns. Library Quarterly, 67(2), 122-154.