RADIJSKA ODDAJA O KNJIGAH IN KNJIŽNICAH KOT SREDSTVO PROMOCIJE SPLOŠNE KNJIŽNICE: ZAPIS OB 200. ODDAJI TVOJA, MOJA, NAŠA KNJIŽNICA

  • Peter Pavletič Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin
Ključne besede: knjižnična promocija, knjižnični marketing, radijske oddaje, lokalne radijske postaje, splošne knjižnice

Povzetek

IZVLEČEK

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin na lokalnem radiu Alpski val od leta 2004 neprekinjeno pri pravlja radijsko oddajo o knjigah in knjižnicah. Uporablja jo kot oglaševalsko sredstvo oziroma sredstvo primarne knjižnične promocije. Radijska oddaja se uvršča med orodja t. i. tržnega komuniciranja in njen namen je širšo javnost informirati o storitvah splošne knjižnice, promovirati dejavnosti knjižnice in knjižnični fond ter spodbujati bralno kulturo. Cilj oddaje je vzbuditi zanimanje za obisk in uporabo storitev splošne knjižnice pri potencialnih uporabnikih, razširiti krog njenih uporabnikov ter s tem povečati obisk in izposojo. Pri načrtovanju radijske oddaje o knjigah in knjižnicah so ključnega pomena naslov oddaje, zvočna podoba, ciljno občinstvo, metapromocija in vsebinski koncept. Radijska oddaja je primer učinkovitega orodja, ki pomaga vzpostavljati vez knjižnice z lokalno skupnostjo. Primer dobrega ravnanja dokazuje, da je v slovenskih splošnih knjižnicah to dejavnost vredno izvajati in jo tudi poudariti na spletnih straneh knjižnic.

Literatura

AIDA (marketing). Pridobljeno 10. januarja 2013 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)

ALA & National Public Radio launch author radio show. (1982). Library journal, 107 (3), str. 216.

Booklist assistant editor hosts book-review radio show. (1994). American libraries, 25 (2), str. 204.

Devetak, G. (1999). Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja. Koper: Visoka šola za management.

Primorski val. Pridobljeno 20. decembra 2012 s spletne strani: http://www.primorskival.si/vsebina.php?id=2

Ivančič, J. (2006). Pričakovanja potencialnih uporabnikov kot izhodišče za promocijo splošne knjižnice. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Ivančič, M. (2012). Radio kot Radio Koper. Koper: samozaložba.

Javnomnenjska telefonska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic. Poročilo. (2011). Maribor: Interstat. Pridobljeno 10. januarja 2013 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/dobro-je-vedeti/dokumenti/

Kanič, I. [et al.] (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3-4).

Kje nas lahko slišite? Pridobljeno 9. maja 2013 s spletne strani: http://www.primorskival.si/vsebina.php?id=4

Kovačec, M. (2011). Vloga lokalnega radia. Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Kovář, B. (2000). Predstavimo se javnosti. Splet orodij tržnega komuniciranja v splošni knjižnici. Knjižnica, 44 (3), 67–86.

Ljubić, M. (1983). Filmska izrazna sredstva. 4. zvezek. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum.

Lomax, G. in Brandehoff, S. (1998). Story Lines America joins libraries and public radio in smash kick-off. American Libraries, 29 (1), 88–89.

Making links with BBC. (2004). Library & information update 3 (2), str. 14.

Maligoj, U. (2003). Trženje knjižničnih storitev. Diplomska naloga. Koper: Visoka šola za management.

Nagode, A. (2003). Promocijska dejavnost visokošolske knjižnice. Primer Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Knjižnica, 47(3), 131–161.

Potočnik, V. (2002). Temelji trženja: s primeri iz prakse. Ljubljana: GV založba.

Rifelj, N. (2007). Radijsko oglaševanje. Diplomsko delo. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola.

Seaver, B. W. (2001). Rebecca Browning Rankin uses radio to promote the Municipal Reference Library of the City of New York and the civic education of its citizens. Libraries & Culture, 36(2), 289–328.

Sherman, S. (1992). ABC's of library promotion, 3rd edition. Metuchen, N. J. London: Scarecrow Press.

Syndication planned for daily library radio show. (1991). American Libraries, 22 (2), str. 127.

Zakon o medijih. (2001). Uradni list RS, št. 35.

Objavljeno
2014-04-07
Kako citirati
PavletičP. (2014). RADIJSKA ODDAJA O KNJIGAH IN KNJIŽNICAH KOT SREDSTVO PROMOCIJE SPLOŠNE KNJIŽNICE: ZAPIS OB 200. ODDAJI TVOJA, MOJA, NAŠA KNJIŽNICA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5548
Rubrike
ČLANKI