SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA : PRIKAZ STANJA GLEDE NA PRIPOROČILA UNESCO ZA IZDELAVO TEKOČIH NACIONALNIH BIBLIOGRAFIJ

  • Lidija Wagner Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (lidija. wagner@nuk. uni-lj.si)
Ključne besede: nacionalne bibliografije, Slovenska bibliografija, UNESCO, gradivo,

Povzetek

Izvleček

Slovenska bibliografija je naša nacionalna bibliografija. V članku je prikazan izbor gradiva in kriteriji izbora pri posameznih gradivih, ki jih popisuje Slovenska bibliografija. Razložen je bibliografski opis ter vsebinska analiza z uporabo skupin UDK in predmetnih oznak. Opisana je tiskana in elektronska oblika Slovenske bibliografije. Narejena je primerjava s priporočili UNESCO glede izbora gradiv, popisa, klasifikacije, ureditve ter namena same nacionalne bibliografije.

Literatura

Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography (1979). Paris: UNESCO.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
NEOPREDELJENO