SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA : PRIKAZ STANJA GLEDE NA PRIPOROČILA UNESCO ZA IZDELAVO TEKOČIH NACIONALNIH BIBLIOGRAFIJ

Lidija Wagner

Povzetek

Izvleček

Slovenska bibliografija je naša nacionalna bibliografija. V članku je prikazan izbor gradiva in kriteriji izbora pri posameznih gradivih, ki jih popisuje Slovenska bibliografija. Razložen je bibliografski opis ter vsebinska analiza z uporabo skupin UDK in predmetnih oznak. Opisana je tiskana in elektronska oblika Slovenske bibliografije. Narejena je primerjava s priporočili UNESCO glede izbora gradiv, popisa, klasifikacije, ureditve ter namena same nacionalne bibliografije.

Ključne besede

nacionalne bibliografije; Slovenska bibliografija; UNESCO; gradivo;

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography (1979). Paris: UNESCO.