DIGITISATION EDUCATION IN HUNGARY: AN EXAMPLE

Tibor Koltay

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  Članek obravnava izkušnje pri poučevanju digitalizacije v okviru madžarskega študija bibliotekarstva in informacijske tehnologije (LIS). Namen članka je pokazati pri tem na izzive s katerimi se omenjeni študijski program sooča ter morebitne rešitve zanje, ki slonijo na zgledih, storitvah ter posebnostih mednarodnih in madžarskih Digitalnih knjižnic.
Metodologija/pristop:  Podan je krajši pregled projektov digitalizacije in digitalnih knjižic ter izobraževalnega programa na univerzi Szent Istvan v Jaszbereny. Navedeni so tudi natančnejši podatki o madžarskih digitalnih virih.
Rezultati:  Madžarski program poučevanja digitalizacije LIS na univerzi Szent Istvan, ki poteka že sedmo leto, je v marsičem primerljiv s programi drugih evropskih univerz. Največje izzive pa predstavlja predvsem učenje iz prakse.
Omejitve raziskave:  Pregledani so bili le rezultati enega študijskega programa.
Izvirnost/uporabnost raziskave:  Digitalne knjižnice manjših dežel bi lahko uporabjali na podoben način, kot kaže študija. S tem bi digitalizacijo postavili v kontekst, ki bi bil primerljiv z drugimi evropskimi okolji.

Ključne besede

Digitisation; LIS education; Hungary; Case study;

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Bánkeszi K. (2010). “Digitalizálni, de...” Érvek és ellenérvek, félelmek és remények. Tudományos és

Műszaki Tájékoztatás, 57, (7), 275–282.

Boros I.(2010). Digitalizált Törvényhozási Tudástár – az Országgyűlési Könyvtár digitalizálási projektje.Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57, (7), 283–290.

Dahlström, M. & Doracic, A. (2009). Digitization Education. Courses Taken and Lessons Learned. D-Lib Magazine, 15, (3–4), Retrieved 18. 06. 2011 from http://www.dlib.org/dlib/march09/dahlstrom/03dahlstrom.html.

Koltay T. & Boda I. (2008). Digital library issues in Hungarian LIS curricula: Examples from three library schools. Library Review, 57, (6), 430–441.

Manžuch, Z. (2008). Monitoring digitisation: lessons from previous experiences. Journal of Documentation, 65, (5), 768–796.

Manžuch, Z., Huvila, I. & Aparac-Jelušić, T. (2005). Digitization of cultural heritage. In Kajberg, L. and Lørring, L. (Eds.), European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education (pp. 37–64). Copenhagen: Royal School of Library and Information Science.

Minerva (2005). Good Practice Handbook. Version 1.2. Retrieved 18. 06. 2011 from

http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bestpracticehandbook1_2.pdf.