IZOBRAŽEVANJE ELEKTRONSKI VIRI V KNJIŽNICAH: PARIZ, 13.-30. 11. 2006

Mojca Kotar

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je predstavljeno izobraževanje Elektronski viri v knjižnicah, ki sta ga novembra 2006 v okviru programa Courants du monde izvedli Francoska nacionalna knjižnica in Javna informacijska knjižnica. Program izobraževanja je bil zasnovan tako, da so udeleženci spoznali vse vidike izbora, digitalizacije, uporabe in ohranjanja elektronskih virov v knjižnicah. Odvijal se je v obliki predavanj, od katerih so najbolj zanimiva predstavljena v prispevku, in ogledov, povezanih z vsebino predavanj. Udeleženci izobraževanja so se na sistematičen način seznanili z elektronskimi viri in medsebojno primerjali razmere v svojih matičnih ustanovah.

Ključne besede

Francija; program Courants du monde; elektronski viri; Evropska digitalna knjižnica; France

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bermès, E. (2006). Les métadonnées de gestion et de préservation: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Boeuf, P. Le. (2006). Normes et standards du traitement documentaire des ressources numériques: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Boilloux, M. (2006). Outils statistiques du web: L’exemple du site web Bpi: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Bonhomme, C. (2006). Formation des usagers à la BnF: État des lieux en 2006: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Bourgeaux, L. & Resche, D. (2006). Présentation du Portail Bpi: Un environnement de recherche, de consultation et de travail tourné vers les usages: [Gradivo

izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Bramoullé, P. (2006). Les activités du département de la reproduction de la BnF: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Camus-Vigué, A. (2006). Usages de la documentation électronique à la Bpi: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Fréon, M.-E. (2006). Préservation des documents numériques: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Huchet, B. (2006). Faire des choix: Ressources à numériser: Sélection, organisation, mise en valeur et accès: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Jacquot, O. (2006). Les Signets de la BnF: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Martin, F.D. (2006). Initiation à XML: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Meslet, C. (2006). La formation des personnels aux ressources électroniques à la BnF: 2003–2006: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Pečko Mlekuš, H. (2006). Udeležba na izpopolnjevanju v Franciji: Program »Courants du monde«. Knjižničarske novice, 16 (1), 5–8.

Pelletier, G. & Rouyer-Gayette, F. (2006). Les politiques publiques du livre et de la lecture en France: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Programme Courants. [2006]. Paris: Maison des Cultures du Monde. Pridobljeno 30. 1. 2007 s spletne strani http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/index.htm.

Scotti, L. (2006). La Bibliothèque numérique européenne et les actions de la BnF: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].

Toutut, H. (2006). Internet et Intranet: Détails de la mise en oeuvre du site web: Les outils pratiques et la préparation de l’information: [Gradivo izobraževanja Elektronski viri v knjižnicah 2006].