DOSTOP DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA OSNOVI GEOGRAFSKEGA POLOŽAJA - PILOTNI PROJEKT EVROPSKE DIGITALNE KNJIŽNICE

Renata Šolar, Dalibor Radovan

Povzetek

IZVLEČEK

V okviru projekta European Digital Library (EDL) iz programa eVsebineplus je Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izdelala pilotno aplikacijo za vključitev geografskega informacijskega sistema (GIS) v portal Evropske knjižnice (TEL). Pilotna GIS aplikacija predstavlja začetek razvoja digitalne geoknjižnice s karto kot vhodno točko do različnega georeferenciranega gradiva. Obenem je to tudi nadgradnja statičnega prikaza različnega digitaliziranega gradiva v knjižnicah in poskus njegovega interdisciplinarnega prikaza z dodano izobraževalno vrednostjo. V tem prispevku predstavljamo cilje, vsebino, metodologijo in rezultate pilotne aplikacije.

Ključne besede

digitalne knjižnice; geoknjižnice; geografski informacijski sistemi; Evropska digitalna knjižnica

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Alexandria Digital Library. Pridobljeno 10. 9. 2007 s spletne strani http://www.alexandria.ucsb.edu/

Angelaki,G., Šolar, R., Janssen, O., Verleyen, J. (2007). Old postcards of Ljubljana : a small feasibility study to examine a possible application and availability of Geographic Information Systems with a view to integrating this approach into The European Library : Project Report. Pridobljeno 24. 9. 2007 s spletne strani http://www.edlproject.eu/membersonly/wp1.php

Boxall, J. (2002). Geolibraries, the global spatial data infrastructure and digital Earth: a time for maplibrarians to reflect upon the moonshot. INSPEL, 36, (1), 1-21.

Goodchild, M. F. (1998). The Geolibrary. Innovations in GIS 5, 59-68.

Goodchild, M. F. (2004). The Alexandria Digital Library Project. Pridobljeno 11. 9. 2007 s spletne strani http://www.dlib.org/dlib/may04/goodchild/05goodchild.html

Kvamme, K., Oštir-Sedej, K., Stančič, Z., Šumrada, R. (1997). Geografski informacijski sistemi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Mapping Science Committee (1999). Distributed Geolibaries: Spatial Information Resources. Summary of a workshop: Panel on Distributed Geolibaries, Mapping

Science Committee (National Research Council [US]). Washington, D.C.: National Academy Press. Pridobljeno 17. 9. 2007 s spletne strani http://www.nap.edu/

html/geolibraries/es.html

Spletna pilotna GIS aplikacija. Pridobljeno 12. 9. 2007 s spletne strani http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/?coll=collections:a0246&q=postcards

Šolar, R., Janežič, M., Mahnič, G., Radovan, D. (2007). Spatial quering of geocoded library resources on Internet. XXIII International Cartographic Conference, 4. – 10. August, Moscow 2007, Russia. Moskva: Meždunarodnaja

obščestvennaja organizacija Rossijskoe obšestvo geodezii, kartografii i zemlejstrojstva.

Šolar, R., Radovan, D. (2005). Use of GIS for presentation Map and Pictorial collection of the National and University Library of Slovenia. Information

Technology and Libraries, 24 (4), 196-200.

The European Library. Pridobljeno 12. 9. 2007 s spletne strani http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html