KRMARJENJE V SREDNJEM VEKU INFORMACIJSKE DOBE: ALI NAM BO USPELO OHRANITI NAŠO PISNO DIGITALNO DEDIŠČINO?

  • Alenka Kavčič-Čolić
Ključne besede: elektronski viri, digitalni arhivi, trajno ohranjanje, strategije, NUK

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek obravnava problematiko trajnega ohranjanja elektronskih virov in daje kratek pregled prakse na tem področju v svetu in v Narodni in univerzitetni knjižnici. Predstavljena so izhodišča, ki so vplivala na zakonske spremembe za ureditev tega področja v Sloveniji, ter izzivi, s katerimi se bo morala Narodna in univerzitetna knjižnica soočati v prihodnosti.

Biografija avtorja

Alenka Kavčič-Čolić
Dr. Alenka Kavčič-Čolić, višji bibliotekar specialist, je zaposlena kot vodja Centra za raziskave in razvoj pri Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: alenka.kavcic-colic@nuk.uni-lj.si

Literatura

Kuny, Terry. The digital dark ages? Challenges in the preservation of electronic information. International preservation news. (17. 5. 1998). Pridobljeno 15. 12. 2006 s spletne strani http://www.ifla.org/VI/4/news/17-98.htm#2

Lorie, R. A. A Project on Preservation of Digital Data. RLG DigiNews. 5, 3(2001). Pridobljeno 8. 9. 2007 s spletne strani http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews5-3.html#feature2

Metadata Encoding & Transmission Standard (METS). Pridobljeno 8. 9. 2007 s spletne strani http://www.loc.gov/standards/mets/

Metadata Object Description Schema (MODS). Pridobljeno 8. 9. 2007 s spletne strani http://www.loc.gov/standards/mods/

Trusted Digital Repostiories: Attributes and responsibilities : an RLG-OCLC Report. Mountain View, CA: RLG, 2002. Pridobljeno 3. 11. 2006 s spletne strani http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (3. 7. 2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 69, str. 7230-7234.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 30.

Warning of data ticking time bomb. BBC News, 3.7.2007. Pridobljeno 8. 9. 2007 s spletne strani http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/

Objavljeno
2013-09-10
Kako citirati
Kavčič-ČolićA. (2013). KRMARJENJE V SREDNJEM VEKU INFORMACIJSKE DOBE: ALI NAM BO USPELO OHRANITI NAŠO PISNO DIGITALNO DEDIŠČINO?. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(3-4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5510
Rubrike
ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>