OBVEZNI IZVOD SERIJSKIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

  • Dunja Kalčič
Ključne besede: obvezni izvod, serijske publikacije

Povzetek

IZVLEČEK

Pričujoči sestavek opisuje socialnozgodovinske okoliščine, ki so botrovale nastanku in razvoju serijskega tiska, ter lastnosti in značilnosti serijskih publikacij, ki vplivajo na specifiko zbiranja in hranjenja obveznega izvoda. Kratkemu povzetku zgodovine obveznega izvoda periodike na Slovenskem sledi številčni pregled števila naslovov iz obveznega izvoda v obdobju od leta 1948 do leta 2006. Od novega Zakona o obveznem izvodu publikacij pričakujemo rednejši in izčrpnejši dotok obveznega izvoda serijskih publikacij v Narodno in univerzitetno knjižnico.

Biografija avtorja

Dunja Kalčič
Dunja Kalčič, višja bibliotekarka, je vodja Zbirke serijskih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in vodja ISSN centra Slovenije.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: dunja.kalcic@nuk.uni-lj.si

Literatura

Amon, S. (1988). Nemško časopisje na Slovenskem. Teorija in praksa, 25 (9-10), 1329 -1333.

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46 (4). 65-85.

Kodrič-Dačić, E. (1997). 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. V Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem (str. 7-20). Ljubljana: NUK, 1997.

Vatovec, F. (1961). Slovenski časnik 1557-1843. Maribor, Založba Obzorja.

Zakon o obveznem izvodu publikacij (2006). Uradni list RS 69.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI