OBVEZNI IZVOD V KARTOGRAFSKI IN SLIKOVNI ZBIRKI NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Renata Šolar

Povzetek

IZVLEČEK

Obvezni izvod je bil in je še zmeraj najpomembnejši vir dotoka kartografskega in slikovnega gradiva. V času od ustanovitve zbirke pa do leta 1991 je predstavljal tudi do 80 % dotoka. Največji je bil pritok razglednic, sledile so osmrtnice, plakati, voščilnice, podobice, koledarji, zemljevidi, grafika in atlasi. Največji dotok obveznega izvoda beležimo v 70-ih in 80-ih letih, ko je v zbirko prišlo tudi do 5000 kosov gradiva. Po osamosvojitvi se je dotok obveznega izvoda zmanjšal, njegov delež pri celotnem dotoku gradiva pa upadel. Giblje se med 1000 in 2000 kosi letno. Pri kartografskem gradivu je še zmeraj največji dotok tradicionalnega tiskanega gradiva, pri slikovnem pa plakatov, razglednic in koledarjev.

Ključne besede

obvezni izvod; kartografsko gradivo; slikovno gradivo; kartografske in slikovne zbirke; Narodna in univerzitetna knjižnica; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Vobovnik Avsenak, M. (1990). 45 let Kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani. Knjižnica, 34, (4), 53-63.

Šolar, R. (2003). Kartografski in slikovni zakladi. V Zakladi Narodne in Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (str. 72-91). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.