PPREDSTAVITEV IZBRANIH FRANCOSKIH KNJIŽNIC IN FRANCOSKEGA KNJIŽNIČNEGA SISTEMA

Mojca Kotar

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku so predstavljene izbrane francoske knjižnice (Francoska nacionalna knjižnica, Javna informacijska knjižnica, mediateka Mesta znanosti in industrije ter pariške mestne knjižnice). Francija nima vzajemnega knjižničnega kataloga na državni ravni, knjižnice uporabljajo več platform za vzajemno katalogizacijo in izdelujejo več vzajemnih katalogov. Francoske knjižnice se za pridobivanje elektronskih virov po potrebi združujejo v geografsko omejene, tematske ali konzorcije ustanov enakega statusa. Avtorica meni, da knjižnična mreža v Sloveniji dobro deluje glede na mnogo manjša vlaganja v kulturo in visoko šolstvo v primerjavi s Francijo. Za izboljšanje njenega delovanja bi morali nameniti več sredstev in doseči večji ugled knjižničarskega poklica, primerljivo Franciji. Slovensko knjižničarstvo v primerjavi s francoskim najbolj zaostaja pri digitalizaciji virov.

Ključne besede

Francija; bibliotekarstvo; knjižnice; vzajemni katalogi; konzorciji; knjižničarski nazivi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bibliothèque nationale de France: 2006–2007. [2006]. [Paris: Ministère de la culture et de la communication].

La Bibliothèque publique d’information. [S.a.]. [Paris: Ministère de la culture et de la communication].

La Bibliothèque publique d’information: 2003–2004. [2004]. [Paris: Ministère de la culture et de la communication].

L’enseignement supérieur: Culture. (2006). Paris: Ministère de la culture et de la communication.

Le guide de Routard. Paris. (2006). [Paris]: Hachette.

Le métier de bibliothécaire. (2003). 11e éd. [Paris]: Éditions du Cercle de la Librarie.