OPOMBE O VSEBINI KOT DOPOLNILO VSEBINSKEGA OPISA LEPOSLOVJA

Alenka Šauperl, Viktor Harej, Tanja Merčun, Tamara Jesenovec, Jelka Kastelic, Barbara Plestenjak, Uršula Vimer Kovaček

Povzetek

IZVLEČEK

Vsebinski opis leposlovja je bil v Sloveniji dolgo omejen na označevanje z vrstilcem UDK. Ta je bil predvsem namenjen razvrstitvi dela na policah. Bralci so si čtivo izbirali z iskanjem po policah. Knjižničarji pa so se pri svetovanju zanašali na osebno poznavanje zbirke. Za vsebinski opis, kakršnega dobijo neleposlovna dela, bi potrebovali veliko časa. Zato smo želeli ugotoviti, ali bi si knjižničarji pri tem delu lahko pomagali z literarnimi kritikami in ocenami (anotacijami) v časopisju. Pregledali smo majhne vzorce kritik v časopisju in jih primerjali z anotacijami, ki so jih za ista dela pripravili knjižničarji v okviru projekta »Priporočamo!«. Ugotovili smo, da knjižničarji in kritiki različno opisujejo vsebino, zato kritike brez sprememb ne bi bile primerno dopolnilo vsebinskega opisa. Lahko pa so vir za identifikacijo dodatnih predmetnih oznak, ki bi jih knjižničarji vključili v vsebinski opis. Enako je bilo ugotovljeno za leposlovje za mladino. Pri pregledu pojmov, ki smo jih kot potencialne predmetne oznake izluščili iz kritik, smo ugotovili, da se velikokrat ne pojavljajo v Splošnem slovenskem geslovniku in geslovniku Pionirske knjižnice za mladinsko leposlovje. Priporočljivo bi bilo, da bi oba geslovnika vključila več abstraktnih izrazov, ki so v leposlovju pogostejši. Priporočamo tudi povezavo obeh geslovnikov.

Ključne besede

leposlovje; knjižnični katalogi; vsebinska obdelava; anotacije; literarne kritike

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Beghtol, C. (1994). The classification of fiction. Metuchen, N.J.: Scarecrow.

Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc. 2. ed. (2000). Chicago: American Library Association.

Hayes, S. M. (2001). Use of popular and literary criticism in providing subject access to imaginative literature. Cataloging & Classification Quarterly, 32 (4),

-97.

Leposlovje – število izdanih naslovov, 2004. V Statistični letopis RS (2005). Pridobljeno 7. 12. 2006 s spletne strani http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=8&leto=2005&jezik=si

Ločniškar-Fidler, M. (2004). Razvoj, obdelava in uporabniki neknjižnega gradiva v splošnih knjižnicah. Magistrsko delo. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,

Filozofska fakulteta.

Matoz, Z. (7. 9. 2005). Univerzalne ženske zaupnosti. Delo. Pridobljeno 1.1.2007 s spletne strani http://www.delo.si/index.php?sv_path= 41,104,

&fromsearch=1

Mlakar, I. (Ur.). (2005). Klicarji zvezd : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004. Ljubljana : Rokus.

Mlakar, I. (Ur.). (2004). Pravljični vrtovi, seznami želja in druge zgodbe : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003. Ljubljana : Rokus.

M.Z. (4. 3. 2004). Iz tiskarne – Desa Muck: Panika. Delo. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani http://www.delo.si

»Priporočamo!«. Osrednja knjižnica Celje. Pridobljeno 15.1.2006 s spletne strani http://www.ce.sik.si/

Pogorelec, A. (2004). Metodologija vsebinske obdelave leposlovja. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Pogorelec, A. et al. (2004). Vsebinski opis leposlovja za odrasle: strokovno teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«. Knjižnica, 48 (1/2), 57-82.

Primc, B. (06.07.2005). Ženske v sodobni Indiji. Delo. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,49&so=

Delo+in+dom&da=20050706&ed=&pa=13&ar=a3b96f71baa9038e4ba8dc236e7289ff04&fromsearch=1

Saarti, J. (2000). Taxonomy of novel abstracts based on empirical findings. Knowledge Organization, 27 (4), 213-220.

Splošni slovenski geslovnik. (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 25. 3. 2005 s spletne strani: http://nuk.uni-lj.si

Učakar, P. (2002). Gesla za vsebinski opis leposlovja v osnovnošolskih knjižnicah. Šolska knjižnica, 12 (3), 99-103.

Univerzalna decimalna klasifikacija. 3. izd. (1991). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Vončina, D. (2.8.2004). Znanstvena fantastika? Ne, pač pa 21. stoletje. Mladina. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani: http://www.mladina.si

Zwitter, S. (2002). Ključne besede v katalogizaciji leposlovja. Šolska knjižnica, 12 (3), 104-105.

Zwitter, S. (2005). Klasifikacija vsebine leposlovja : praktična izvedba projekta Skriti zaklad. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 28-32.