OPOMBE O VSEBINI KOT DOPOLNILO VSEBINSKEGA OPISA LEPOSLOVJA

Avtorji

  • Alenka Šauperl
  • Viktor Harej
  • Tanja Merčun
  • Tamara Jesenovec
  • Jelka Kastelic
  • Barbara Plestenjak
  • Uršula Vimer Kovaček

Ključne besede:

leposlovje, knjižnični katalogi, vsebinska obdelava, anotacije, literarne kritike

Povzetek

IZVLEČEK

Vsebinski opis leposlovja je bil v Sloveniji dolgo omejen na označevanje z vrstilcem UDK. Ta je bil predvsem namenjen razvrstitvi dela na policah. Bralci so si čtivo izbirali z iskanjem po policah. Knjižničarji pa so se pri svetovanju zanašali na osebno poznavanje zbirke. Za vsebinski opis, kakršnega dobijo neleposlovna dela, bi potrebovali veliko časa. Zato smo želeli ugotoviti, ali bi si knjižničarji pri tem delu lahko pomagali z literarnimi kritikami in ocenami (anotacijami) v časopisju. Pregledali smo majhne vzorce kritik v časopisju in jih primerjali z anotacijami, ki so jih za ista dela pripravili knjižničarji v okviru projekta »Priporočamo!«. Ugotovili smo, da knjižničarji in kritiki različno opisujejo vsebino, zato kritike brez sprememb ne bi bile primerno dopolnilo vsebinskega opisa. Lahko pa so vir za identifikacijo dodatnih predmetnih oznak, ki bi jih knjižničarji vključili v vsebinski opis. Enako je bilo ugotovljeno za leposlovje za mladino. Pri pregledu pojmov, ki smo jih kot potencialne predmetne oznake izluščili iz kritik, smo ugotovili, da se velikokrat ne pojavljajo v Splošnem slovenskem geslovniku in geslovniku Pionirske knjižnice za mladinsko leposlovje. Priporočljivo bi bilo, da bi oba geslovnika vključila več abstraktnih izrazov, ki so v leposlovju pogostejši. Priporočamo tudi povezavo obeh geslovnikov.

Biografije avtorja

Alenka Šauperl

Izr. prof. dr. Alenka Šauperl je predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

Viktor Harej

Viktor Harej, študent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Lokavec 25, 5270 AjdovščinaNaslov elektronske pošte: viktor.harej@gmail.com

Tanja Merčun

Tanja Merčun, študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Dragarjeva 8, 1234 MengešNaslov elektronske pošte: tanja.mercun@gmail.com

Tamara Jesenovec

Tamara Jesenovec, študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Dobovičnikova 49, 1360 VrhnikaNaslov elektronske pošte: jtamara6@gmail.com

Jelka Kastelic

Jelka Kastelic, študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Marinča vas 29, 1303 ZagradecNaslov elektronske pošte: jelka.kastelic@gmail.com

Barbara Plestenjak

Barbara Plestenjak, študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Ljubogojna 32, 1354 HorjulNaslov elektronske pošte: barbara.plestenjak@gmail.com

Uršula Vimer Kovaček

Uršula Vimer Kovaček, študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.Naslov: Malejeva 6, 1000 Ljubljana

Literatura

Beghtol, C. (1994). The classification of fiction. Metuchen, N.J.: Scarecrow.

Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc. 2. ed. (2000). Chicago: American Library Association.

Hayes, S. M. (2001). Use of popular and literary criticism in providing subject access to imaginative literature. Cataloging & Classification Quarterly, 32 (4),

-97.

Leposlovje – število izdanih naslovov, 2004. V Statistični letopis RS (2005). Pridobljeno 7. 12. 2006 s spletne strani http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=8&leto=2005&jezik=si

Ločniškar-Fidler, M. (2004). Razvoj, obdelava in uporabniki neknjižnega gradiva v splošnih knjižnicah. Magistrsko delo. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,

Filozofska fakulteta.

Matoz, Z. (7. 9. 2005). Univerzalne ženske zaupnosti. Delo. Pridobljeno 1.1.2007 s spletne strani http://www.delo.si/index.php?sv_path= 41,104,

&fromsearch=1

Mlakar, I. (Ur.). (2005). Klicarji zvezd : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004. Ljubljana : Rokus.

Mlakar, I. (Ur.). (2004). Pravljični vrtovi, seznami želja in druge zgodbe : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003. Ljubljana : Rokus.

M.Z. (4. 3. 2004). Iz tiskarne – Desa Muck: Panika. Delo. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani http://www.delo.si

»Priporočamo!«. Osrednja knjižnica Celje. Pridobljeno 15.1.2006 s spletne strani http://www.ce.sik.si/

Pogorelec, A. (2004). Metodologija vsebinske obdelave leposlovja. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Pogorelec, A. et al. (2004). Vsebinski opis leposlovja za odrasle: strokovno teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«. Knjižnica, 48 (1/2), 57-82.

Primc, B. (06.07.2005). Ženske v sodobni Indiji. Delo. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,49&so=

Delo+in+dom&da=20050706&ed=&pa=13&ar=a3b96f71baa9038e4ba8dc236e7289ff04&fromsearch=1

Saarti, J. (2000). Taxonomy of novel abstracts based on empirical findings. Knowledge Organization, 27 (4), 213-220.

Splošni slovenski geslovnik. (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 25. 3. 2005 s spletne strani: http://nuk.uni-lj.si

Učakar, P. (2002). Gesla za vsebinski opis leposlovja v osnovnošolskih knjižnicah. Šolska knjižnica, 12 (3), 99-103.

Univerzalna decimalna klasifikacija. 3. izd. (1991). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Vončina, D. (2.8.2004). Znanstvena fantastika? Ne, pač pa 21. stoletje. Mladina. Pridobljeno 1. 1. 2007 s spletne strani: http://www.mladina.si

Zwitter, S. (2002). Ključne besede v katalogizaciji leposlovja. Šolska knjižnica, 12 (3), 104-105.

Zwitter, S. (2005). Klasifikacija vsebine leposlovja : praktična izvedba projekta Skriti zaklad. Šolska knjižnica, 15 (1/2), 28-32.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Šauperl, A., Harej, V., Merčun, T., Jesenovec, T., Kastelic, J., Plestenjak, B., & Vimer Kovaček, U. (2013). OPOMBE O VSEBINI KOT DOPOLNILO VSEBINSKEGA OPISA LEPOSLOVJA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(3-4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5506

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>