GOOGLE IN INFORMACIJSKI VIRI ZA PODROČJE BIBLIOTEKARSTVA IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI: PRIMERJALNA ANALIZA

  • Marjetka Sluga
Ključne besede: iskanje informacij, spletni iskalniki, informacijski viri, knjižnice, svetovni

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek vključuje ugotovitve iz raziskave, ki je bila opravljena v okviru diplomske naloge avtorice (Sluga, 2006). Namen raziskave je bil analizirati in primerjati učinkovitost različnih online dostopnih sistemov za iskanje informacij pri iskanju odgovorov na specifična vprašanja iz področja bibliotekarstva in informacijske znanosti. Gre za ekspertno študijo, za katero so bila pripravljena 4 tipična vprašanja iz izbranega področja. Odgovore na ta vprašanja je bilo potrebno poiskati v Googlu, Googlu Scholar in v treh izbranih knjižničnih informacijskih virih. Za primerjavo teh sistemov je bilo uporabljenih 5 kriterijev: relevantnost, kvaliteta, unikatnost in dostopnost dokumentov ter natančnost sistemov. Rezultati primerjalne analize so pokazali določene prednosti in slabosti vsakega od sistemov. Najboljše rezultate so dosegli knjižnični informacijski viri, predvsem glede relevantnosti, kvalitete in unikatnosti dokumentov ter natančnosti iskanja. Pri Googlu pa se je pokazalo, da ni nobenih težav z dostopnostjo, in da nudi veliko unikatnih dokumentov, ki so večinoma dobre ali zadostne kvalitete. Google Scholar se odlikuje predvsem po kvaliteti dokumentov, ki pa so precej težje dostopni. Vsi trije tipi sistemov se na ta način medsebojno dopolnjujejo.

Biografija avtorja

Marjetka Sluga
Marjetka Sluga, univ. dipl. bibliotekarka, je zaposlena na Oddelku za izposojo in hranjenje knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: marjetka.sluga@nuk.uni-lj.si

Literatura

Brophy, J., Bawden, D. (2005). Is Google enough? Comparison of an internet search engine with academic library resources. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 57 (6), 498-512.

Chowdhury, G. G. (2004). Introduction to modern information retrieval (2nd ed.). London: Facet Publishing.

Doldi, M. L., Bratengeyer, E. (2005). The web as a free source for scientific information: a comparison with fee-based databases. Online Information Review, 29 (4), 400-411.

Miller, W., Pellen, R. M. (Ur.) (2007). Libraries and Google (reprint). Binghamton: Haworth Information Press.

Sluga, M. (2006). Primerjalna analiza Googla in namenskih informacijskih virov za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Diplomsko delo. Ljubljana:

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo.

Xie, H. (2004). Online IR system evaluation: online databases versus Web search engines. Online Information Review, 28 (3), 211-219.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI