PARADOKSI KIBERVESOLJA: ZAKAJ E-KNJIGA OBSTAJA LE NA PAPIRJU?

  • Miha Kovač
Ključne besede: elektronske knjige, tisk s premičnimi črkami, elektronsko založništvo

Povzetek

IZVLEČEK

Članek analizira razloge, zaradi katerih, navkljub drugačnim napovedim sredi devetdesetih let, elektronska knjiga še ni izpodrinila tiskane. Opozarja, da razlogi za to niso zgolj tehnološke narave, ampak so v prvi vrsti sociološki in ekonomski. Poslovni model knjižnega založništva namreč temelji na neločljivi povezanosti knjižne vsebine z njenim nosilcem; v elektronskem založništvu te povezanosti ni, brez nje pa pade tudi racionalen poslovni model, ki je v tiskanem založništvu omogočil vznik avtorstva kot posebnega poklica in vzpostavil založnike kot pomembne selektorje v diseminaciji informacij. Članek tudi opozarja, da se je tiskana knjiga v zadnjih 500 letih vzpostavila kot ključen medij za prenos in hranjenje najbolj kompleksnih izdelkov človeškega duha na podlagi nekaj lastnosti, ki jih e-knjiga vsaj zaenkrat nima. Ne glede na vse te razloge, ki ohranjajo pri življenju tiskano knjigo v formatu kodeksa, pa so se procesi njene produkcije in trženja v celoti digitalizirali, zato avtor postavi tezo, da je e-knjiga že začela svoj zmagoslavni pohod, le da namesto digitalnega še naprej uporablja klasičen, papirnat nosilec.

Biografija avtorja

Miha Kovač
Izr. prof. dr. Miha Kovač  je predavatelj na Oddeleku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: miha.kovac@ff.uni-lj.si

Literatura

Anderson, C. (2006). The Long Tail. New York: Hyperion.

Chartier, R.(1995). Forms and Meanings. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Cope, B., Phillips, A. (2006). Introduction. V The Future of the Book in the Digital Age (str.1-19). Oxford: Chandoss.

Escarpit, R.(1972). La Revolution du Livre. Paris: Unesco.

Book History: Volume I. (1999). University Park. PA: The Pennsylvania State University Press.

Darnton, R.(1990). The Kiss of Lamourette. New York: W.W.Norton & Company Inc.

Feather, J. (1994). The Information Society. London Library Association Publishing.

Fuessel, S. (2006). Gutenberg and the Impact of Printing. Burlington, Vermont: Ashgate.

Kovač, M. (2001). Odkrivanje korenin informacijske družbe : knjiga kot materialni objekt in komunikacijsko sredstvo. Knjižnica, 45(3), str. 7-24.

Kapr, A.(1995). Johann Gutenberg. New York: Scholar Press.

“King’s in the Bag.” Publishers Weekly, 10 September 1998.

Postman, N. (1986). Amuzing Ourselves to Death. Harmondsworth: Penguin Books.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI