S. RAMPIH: NABAVNA POLITIKA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010)

  • Primož Južnič
Ključne besede: splošne knjižnice, nabavna politika, knjižnične zbirke, strateško načrtovanje

Povzetek

Biografija avtorja

Primož Južnič
Primož Južnič, izr. prof., je predstojnik Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si
Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI