S. RAMPIH: NABAVNA POLITIKA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010)

Primož Južnič

Povzetek

Ključne besede

splošne knjižnice; nabavna politika; knjižnične zbirke; strateško načrtovanje

Celotno besedilo:

PDF