E-KNJIGE: DILEME, TEŽAVE IN REALNOST V KNJIŽNICAH UNIVERZE V LJUBLJANI

Matjaž Eržen

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Preučiti splošno stanje na področju elektronskih knjig (e-knjig), ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani, ter izpostaviti probleme, s katerimi se srečujejo pri nabavi in obdelavi oziroma upravljanju zbirk tega gradiva.
Metodologija/pristop: Predstavljena je analiza stanja na osnovi podatkov, dostopnih s spletnih mest nekaterih knjižnic in portala DiKUL, ki smo jih dopolnili s podatki, posredovani od posameznih knjižnic.
Rezultati: Knjižnice Univerze v Ljubljani se soočajo s podobnimi dilemami, kot jih navaja tuja strokovna literatura, posebej problematični so izbira poslovnega modela, zbiranje in obdelava statistični podatkov uporabe, kvaliteta bibliografskih zapisov in dostop do gradiva.
Omejitve raziskave: Razbita organizacijska struktura knjižnične mreže Univerze v Ljubljani ter posledično neenotni postopki nabave in obdelave oziroma upravljanje e-knjig ter veliko število administratorjev otežujejo pridobivanje podatkov in celostno načrtovanje ter oblikovanje knjižničnega fonda.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Z rezultati analize smo dobili boljši pregled stanja e-knjig v knjižnicah Univerze v Ljubljani, podana je tudi iniciativa za bolj poenoten sistem in načrtovanje aktivnosti za boljšo dostopnost e-knjig. /

Ključne besede

elektronske knjige; poslovni modeli; bibliografski zapisi; statistika uporabe; MARC; COMARC; Univerza v Ljubljani; NetLibrary; Safari Books Online; SpringerLink

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

A survey of e-book usage and perceptiones at the University of Liverpool: University of Liverpool eBook study: part 2. (2010). Heidelberg: Springer. Pridobljeno 13. 6. 2011 s spletne strani: http://www.springer.com/librarians?SGWID=0-117-6-958921-0

Armstrong, C. in Lonsdale, R. (2009). E-book use by academic staff and students in UK Universities: focus group report: final report. Pridobljeno 24. 6. 2011 s spletne strani: http://www.jiscebooksproject.org/wp-content/JC-IAL_AcademiceBookUseFinal_Report_v1-01.pdf

Creating catalogues: bibliographic records in a networked world: a Research Information Network report. (2009). London: RIN. Pridobljeno 20. 7. 2009 s spletne strani: http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-information-resources/creating-catalogues-bibliographic-records-network

Eržen, M. (2007). E-knjige v okolju Univerze v Ljubljani – uporabni priročniki ali slepa ulica: izkušnje CTK. Knjižnica, 51 (1), 157–171.

Eržen, M. (2008). Poročilo JISC in Springerjev webinar. Organizacija znanja, 13 (3), 151–152.

Herlihy, C. S. in Yi, H. (2010). E-books in academic libraries: how does currency affect usage? New library world, 111 (9–10), 371–380.

HighWire Press: 2009 librarian e-book survey. (2009). Palo Alto: Stanford University. Pridobljeno 24. 6. 2011 s spletne strani: http://highwire.stanford.edu/PR/HighWireEBookSurvey2010.pdf

JISC national e-books observatory project: key findings and recommedations : final report. (2009). Bristol: JISC. Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani: http://www.jiscebooksproject.org/reports/finalreport

Kelley, M. (2011, 26. maj). Library of Congress may begin transitioning away from MARC. Library Journal.com. Pridobljeno 2. 6. 2011 s spletne strani: http://www.libraryjournal.com/lj/home/890784264/library_of_congress_may_begin.html.csp

Kovač, M. (2008). Never mind the web: here comes the book. Oxford: Chandos.

Mandelj, T., Pušnik, M. in Južnič, P. (2010). Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010. Knjižnica, 54 (3), 36–52.

Martin, K. E. in Mundle, K. (2010). E-books and vendor records: a case study at the University of Illinoi at Chicago (Notes on operating cataloging). Library resources & technical services, 54 (4), 227–237.

Meagher, E. S. in Brown, C. C. (2009). Turned loose in the OPAC: URL selection, addition, and management process. Library hi tech, 28 (3), 360–376.

Perceptiones of libraries and information resurces: a report to the OCLC membership. (2005). Dublin (Oh.): OCLC. Pridobljeno 23. 6. 2011 s spletne strani: http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm

Schroeder, R. in Wright, T. (2010). Electronic books: a call for effective business models. New library world, 112 (5–6), 215–221.

Velde, W. in Ernst, O. (2009). The future of eBooks? Will print disappear? An end-user perspective. Library hi tech, 27 (4), 570–583.