UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

  • Primož Južnič
Ključne besede: uvodnik, Knjižnica, bibliotekarstvo in informacijska znanost, revije

Povzetek

-

Biografija avtorja

Primož Južnič
Dr. Primož Južnič, izr. prof., je odgovorni urednik revije Knjižnica in profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

Literatura

Pravilnik o bibliotekarskem izpitu: delovno gradivo. (2011). Pridobljeno 30. 9. 2011 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predlogi_zakonov/2011/pbi_V1_0.pdf

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A). Pridobljeno 30. 9. 2011 s spletne strani: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&st=a&epa=1928--v&mandate=-1&unid=PZ%7CC7DF95D9EB503680C12578B100472A3F

Predlog Zakon o dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1B). Pridobljeno 30. 9. 2011 s spletne strani: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&st=a&epa=1940--v&mandate=-1&unid=PZ%7C4913B136C6C9DA63C12578B5004396C5

Odzivi in pojasnila na delovno gradivo Pravilnik o bibliotekarskem izpitu. (2011). Pridobljeno 30. 9. 2011 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/odzivi_in_pojasnila_na_delovno_gradivo_pravilnik_o_bibliotekarskem_izpitu/

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
UVODNIK