Uredništvo

Odgovorna urednica

prof. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Glavna urednica

dr. Mojca Rupar Korošec, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

dr. Boris Bosančić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

dr. Wolfram Horstmann, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Germany

dr. Günter Mühlberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Forschungszentrum „Digital Humanities“, Austria

dr. Sofija Klarin Zadravec, National and University Library in Zagreb, Croatia

dr. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

Abigail Potter, Kongresna knjižnica, United States

dr. Sigrid Reinitzer

dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilniusu, Lithuania

dr. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Croatia

Uredniški odbor

dr. Melita Ambrožič, Slovenija

dr. Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica, Slovenija

Romana Fekonja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenija

doc. dr. Jan Pisanski, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, Slovenija

mag. Dunja Legat , Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija

mag. Branka Badovinac, IZUM, Slovenija