Uredništvo

Odgovorna urednica

prof. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Glavna urednica

dr. Mojca Rupar Korošec, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

dr. Boris Bosančić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

dr. Wolfram Horstmann, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Germany

dr. Günter Mühlberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Forschungszentrum „Digital Humanities“, Austria

dr. Sofija Klarin Zadravec, National and University Library in Zagreb, Croatia

dr. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

Abigail Potter, Kongresna knjižnica, United States

dr. Sigrid Reinitzer

dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilniusu, Lithuania

dr. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Croatia

Uredniški odbor

dr. Melita Ambrožič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

mag. Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica, Slovenija

Romana Fekonja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenija

doc. dr. Jan Pisanski, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, Slovenija

mag. Dunja Legat , Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija

mag. Branka Badovinac, IZUM, Slovenija