Uredništvo

Odgovorni urednik

dr. Irena Eiselt, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Glavna urednica

Damjana Vovk, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

Dr Boris Bosančić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

Dr Wolfram Horstmann, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Germany

Dr Günter Mühlberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Forschungszentrum „Digital Humanities“, Austria

Dr Sofija Klarin Zadravec, National and University Library in Zagreb, Croatia

Dr Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Strossmayerja u Osijeku, Croatia

Abigail Potter, Kongresna knjižnica, United States

Dr Sigrid Reinitzer

Dr Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilniusu, Lithuania

Dr Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Croatia

Uredniški odbor

Dr Melita Ambrožič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenia

mag. Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica, Slovenia

Dr Anja Dular, Slovenia

Romana Fekonja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenia

Prof Dr Primož Južnič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia

mag. Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenia

Dr Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenia