Kontakt

Revija Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, p. p. 259
1000 Ljubljana

Journal Library
National and University Library
Turjaška 1, POB 259
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Glavni kontakt

dr. Gorazd Vodeb
Narodna in univerzitetna knjižnica
Telefon +386 1 2001 178

Kontakt za podporo

Primož Svetek