Knjižnica. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

AKTUALNOPovabilo k sodelovanju pri tematski številki revije Knjižnica na temo Sodobni izzivi pri upravljanju knjižničnih zbirk


Letn. 63, št. 1-2 (2019): Knjižnične zgradbe in prostor

Kazalo

ČLANKI

Tatjana Aparac-Jelušić, Sanjica Faletar Tanacković PDF (Hrvatski)
Kaj so prinesli novi pristopi k arhitekturi knjižnic v 21. stoletju?

Simona Resman, Marijan Špoljar, Aleš Klemen PDF
Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju

Mateja Dovjak, Teja Koler Povh, Roman Kunič PDF
Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje

Lejla Kodrić Zaimović, Tatjana Aparac-Jelušić PDF (Hrvatski)
Izzivi oblikovanja programske zasnove za sodobno univerzitetno knjižnico: na poti k novi Univerzitetni knjižnici Sarajevo

Teja Koler Povh, Mateja Dovjak PDF
Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske knjižnice – primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Boža Janžekovič, Zorica Milinović PDF
Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru

Jerneja Ferlež, Jerneja Grašič, Boža Janžekovič, Vesna Lorenc, Valerija Pukšič, Klavdija Vnuk PDF
Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor

Savina Zwitter, Sabina Usenik PDF
Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin

Petra Škrjanc PDF
Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: praktični primer optimizacije prostora šolske knjižnice Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid

Nina Levpušček Melinc PDF
Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: analiza učinkov optimizacije prostora šolske knjižnice z vidika uporabnikov

Naja Kebe, Neža Podjavoršek PDF
Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti: pregled stanja v Sloveniji in po svetu

Ana Zdravje, Marijana Korotaj PDF
Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas

Valentina Podgornik PDF
Pomen knjižnice kot javnega prostora – knjižnica kot »tretji prostor«: primer Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

Borut Osojnik PDF
Saga o NUK 2

Nena Škerlj PDF
Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična gnezda knjig

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE PDF
Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije