Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

AKTUALNOPovabilo k sodelovanju pri tematski številki revije Knjižnica na temo knjižnične zgradbe in prostor


Letn. 61, št. 4 (2017): vrednotenje leposlovja in razvoj bralne kulture

Kazalo

ČLANKI

Polonca Kavčič PDF
Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo

Vlasta Zabukovec PDF
Biblioterapija v knjižnici

Tilka Jamnik PDF
»Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček) (Spletni) bralni klubi: prispevek na 5. literarnem torku, 24. oktober 2017

Andrej Blatnik PDF
Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji

Marta Kocjan Barle PDF
Likanje ali klesanje jezika?

Branka Bizjak Zabukovec PDF
Družbeni mediji in knjižnice: raziskava uporabe Facebooka v slovenskih splošnih knjižnicah

IN MEMORIAM

Melita Ambrožič PDF
In memoriam Ančka Korže-Strajnar (1925–2017)

Matjaž Hočevar PDF
Ančka Korže Strajnar: osebna bibliografija

BIBLIOGRAFIJE

Matjaž Hočevar PDF
Slovenske bibliografije v letu 2015

Matjaž Hočevar PDF
Slovenske bibliografije v letu 2016