Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 45, št. 1-2 (2001) VSI RAZLIČNI, VSI ENAKOPRAVNI: SPREMEMBA OSNOVNIH NAČEL NORMATIVNE KONTROLE Povzetek   PDF
Zlata Dimec
 
Letn. 58, št. 3 (2014) VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI Povzetek   PDF
Milan Ojsteršek, Mojca Kotar, Marko Ferme, Goran Hrovat, Mladen Borovič, Albin Bregant, Jan Bezget, Janez Brezovnik
 
Letn. 49, št. 3 (2005) VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA PARTNERSKO SODELOVANJE Z EVROPSKIMI KNJIŽNICAMI Povzetek   PDF
Vilenka Jakac-Bizjak
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) VZPOSTAVLJANJE STORITVE EOD - »E-KNJIGE PO NAROČILU« V NUK: PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PO DVEH LETIH DELOVANJA STORITVE Povzetek   PDF
Sonja Svoljšak, Janko Klasinc
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) WEBOMETRIJA, KAJ JE V TEM POMEMBNEGA ZA NAŠO STROKO? Povzetek   PDF
Boštjan Mur, Primož Južnič
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) ZAČARANI KROG SLOVENSKE PORABE KNJIGE IN POTENCIALNA VLOGA SPLOŠNIH KNJIŽNIC PRI NJEGOVEM RAZREŠEVANJU Povzetek   PDF
Teja Zorko, Miha Kovač
 
Letn. 57, št. 4 (2013) ZAČETKI SLOVANSKE PISMENOSTI TER KULTURNE ZAVESTI NA OSNOVI ROKOPISNEGA IN TISKANEGA GRADIVA OD 9. STOLETJA DO PRVE POLOVICE 16. STOLETJA Povzetek   PDF
Neža Zajc
 
Letn. 49, št. 4 (2005) ZAČETKI UVAJANJA AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Stanislav Bahor
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) ZAKLJUČKI STROKOVNEGA POSVETOVANJA O UPORABI UNIVERZALNE DECIMALNE KLASIFIKACIJE Povzetek   PDF
Alenka Šauperl, Mateja Ločniškar Fidler, Darija Rozman, Martina Rozman Salobir
 
Letn. 45, št. 3 (2001) ZAPOSLENI V KNJIŽNIČARSTVU: STATISTIČNI PODATKI O STANJU V SLOVENIJI IN V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH Povzetek   PDF
Damjana Tizaj
 
Letn. 54, št. 4 (2010) ZARAČUNAVANJE DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI NABAVI IN ZAGOTAVLJANJU DOSTOPA DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI Povzetek   PDF
Tilen Mandelj, Miro Pušnik
 
Letn. 48, št. 3 (2004) ZAZNAVANJE SEDANJE IN PRIHODNJE VLOGE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC: PRIMER KNJIŽNIC FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI Povzetek   PDF
Urška Žugelj, Vlasta Zabukovec, Marko Polič, Jasna Maver
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) ZBIRANJE OBVEZNEGA IZVODA SPLETNIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI: ZAKONSKA PODLAGA IN PRAKTIČNI VIDIKI Povzetek   PDF
Janko Klasinc, Irena Sešek
 
Letn. 45, št. 4 (2001) ZBIRNI CENTER KNJIŽNIC V PORTOROŽU Povzetek   PDF
Ivan Marković
 
Letn. 61, št. 1-2 (2017) Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+: začetek novih katalogov v sistemih COBISS Povzetek   PDF
Andreja Krajnc Vobovnik, Gordana Mazić
 
Letn. 53, št. 5 (2009) ZGODOVINA C. KR. ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE V LJUBLJANI Povzetek   PDF
Stefan Konrad
 
Letn. 57, št. 2-3 (2013) ZGRADBA IZVLEČKOV: LOGIČNA STRUKTURA IZVLEČKOV NA PODROČJU TEHNIŠKIH ZNANOSTI Povzetek   PDF
Nina Jamar, Alenka Šauperl
 
Letn. 57, št. 1 (2013) Žitje prevoda pravljice s frazeološkega vidika: na primeru Grimmove pravljice Srečni Anže Povzetek   PDF (Deutsch)
Kasilda Bedenk
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ŽIVETI POLNO DO KONCA... Podrobnosti   PDF
Jože Urbanija
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ZLATA DIMEC (1955-2002) Podrobnosti   PDF
Maja Žumer
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ZLATA DIMEC: STROKOVNA BIBLIOGRAFIJA Podrobnosti   PDF
Maja Žumer
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ZLATA DIMEC: ŽIVLJENJEPIS Podrobnosti   PDF
Maja Žumer
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ZLATA MED ŠTUDENTI BIBLIOTEKARSTVA Podrobnosti   PDF
Irena Kavčič
 
Letn. 46, št. 3 (2002) ZLATA PRI PISALNI MIZI Podrobnosti   PDF
Alenka Kanič
 
Letn. 46, št. 1-2 (2002) ZNANSTVENO KOMUNICIRANJE IN REVIJE SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI: PRIMER BIBLIOTEKARSTVA IN GEOGRAFIJE Povzetek   PDF
Edvard Grabrijan
 
576 - 600 od 604 postavk << < 19 20 21 22 23 24 25 > >>