Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 56, št. 3 (2012) VEČRAZSEŽNOSTNI PRIKAZI NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTU DEDI Povzetek   PDF
Dalibor Radovan, Renata Šolar, Blaž Kovačič, Ines Vodopivec, Daniel Vladušič, Mateja Šmid Hribar, Irena Eiselt, Boris Horvat
 
Letn. 56, št. 3 (2012) VIRTUALNI SVET RAZSTAV Povzetek   PDF
Irena Eiselt, Helena Janežič, Mojca Šavnik
 
Letn. 46, št. 1-2 (2002) VISOK ŽIVLJENJSKI JUBILEJ JOŽETA ŠIFRERJA Podrobnosti   PDF
Branko Berčič, Gregor Kocijan
 
Letn. 52, št. 2-3 (2008) VIZUALIZACIJA INFORMACIJ V SISTEMIH ZA POIZVEDOVANJE Povzetek   PDF
Tanja Merčun, Maja Žumer
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Vključeno knjižničarstvo: model knjižničarske dejavnosti nove dobe Povzetek   PDF (Hrvatski)
Dijana Machala
 
Letn. 59, št. 4 (2015) VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS Povzetek   PDF
Robert Čadej, Primož Južnič
 
Letn. 51, št. 1 (2007) VLOGA IN POMEN IZSELJENSKIH KNJIŽNIC Povzetek   PDF
Rozina Švent
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike – primer gradbeništva Povzetek   PDF
Teja Koler Povh, Žiga Turk
 
Letn. 62, št. 3 (2018) Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo: izsledki študije šestih fokusnih skupin Povzetek   PDF
Ana Vogrinčič Čepič, Anežka Kuzmičová, Patrícia Dias
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu Povzetek   PDF (English)
Zdenka Petermanec, Urban Šebjan
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) VPLIV MENEDŽMENTA NA KAKOVOST VSEBINSKE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Povzetek   PDF
Jelka Kos
 
Letn. 55, št. 1 (2011) VPLIV NEKATERIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV OKOLJA NA ŽIVLJENJSKO DOBO OPTIČNIH NOSILCEV PODATKOV Povzetek   PDF
Drago Kunej
 
Letn. 60, št. 4 (2016) Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva Povzetek   PDF
Teja Koler Povh
 
Letn. 56, št. 1-2 (2012) VPLIV PRIKRITEGA OGLAŠEVANJA NA NAKUPNO VEDENJE POTROŠNIKOV KNJIG Povzetek   PDF
Helena Rojec, Andrej Blatnik, Vlasta Zabukovec
 
Letn. 55, št. 4 (2011) VPLIV RAZVOJA KARTOGRAFSKIH TEHNIK NA PODOBE ZEMLJEVIDOV SLOVENSKEGA OZEMLJA OD 16. DO 19. STOLETJA Povzetek   PDF
Jerneja Fridl, Renata Šolar
 
Letn. 44, št. 4 (2000) VPLIV SODOBNE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA KNJIŽNICE OSNOVNIH ŠOL Povzetek   PDF
Franceska Žumer
 
Letn. 62, št. 4 (2018) Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti: pomen in vpliv vodenja bibliografije raziskovalcev za knjižničarje v slovenskih raziskovalnih knjižnicah Povzetek   PDF
Maja Peteh, Primož Južnič
 
Letn. 60, št. 4 (2016) Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah: zadovoljstvo uporabnikov in izpolnitev njihovih pričakovanj Povzetek   PDF
Miha Mali
 
Letn. 44, št. 1-2 (2000) VREDNOTENJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK IN HIBRIDNA KNJIŽNICA Povzetek   PDF
Helena Pečko Mlekuš
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) VREDNOTENJE MODELOV UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI Povzetek   PDF
Irena Sapač
 
Letn. 50, št. 3 (2006) VREDNOTENJE SISTEMOV, DOSTOPNIH PREK SPLETA: primer vrednotenja storitve Hitri naslovi sistema GeaBios Povzetek   PDF
Aleš Klemen, Alenka Šauperl, Maja Žumer
 
Letn. 60, št. 4 (2016) Vrednotenje vpliva splošne knjižnice na skupnost: teoretično-metodološki izzivi in polemike Povzetek   PDF
Martina Dragija Ivanović
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA V NUK Povzetek   PDF
Tatjana Kovač
 
Letn. 48, št. 1-2 (2004) VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA ZA ODRASLE: Strokovno-teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad« Povzetek   PDF
Andrej Pogorelec, Alenka Šauperl, Milojka Miklavčič, Darja Šesek, Savina Zwitter
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN SPECIALNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Marjeta Oven, Vlasta Zabukovec
 
551 - 575 od 604 postavk << < 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>