Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 48, št. 3 (2004) UČBENIKI V POSTSOCIALISTIČNIH DRŽAVAH: NASTAVKI ZA PRIMERJALNO ANALIZO Povzetek   PDF
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart
 
Letn. 47, št. 4 (2003) UČINKI ZALOŽNIŠKE INDUSTRIJE IN BRALNE KULTURE Povzetek   PDF
Maja Breznik
 
Letn. 56, št. 3 (2012) UČINKOVITO DOLGOROČNO OHRANJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVU RS Povzetek   PDF
Tatjana Hajtnik
 
Letn. 52, št. 1 (2008) UDK IN OTROCI Povzetek   PDF
Mojiceja Podgoršek
 
Letn. 44, št. 3 (2000) UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (1. DEL) Povzetek   PDF
Melita Ambrožič
 
Letn. 44, št. 4 (2000) UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL) Povzetek   PDF
Melita Ambrožič
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici Povzetek   PDF
Igor Podbrežnik
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen pristop Povzetek   PDF
Miloš Petrovič
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943 Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: OD KAPITULACIJE FAŠISTIČNE ITALIJE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE (1943-1945) Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 46, št. 4 (2002) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA KOT DINAMIČNI SISTEM Povzetek   PDF
Irena Sapač
 
Letn. 47, št. 3 (2003) UPORABA ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V VLADNIH KNJIŽNICAH Povzetek   PDF
Simona Omahen, Maja Žumer
 
Letn. 61, št. 1-2 (2017) Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov: arhiviranje spletnih mest in analiza spletnih vsebin Povzetek   PDF
Matjaž Kragelj, Mitja Kovačič
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) UPORABNIKI, IZPOSOJA IN POSTAVITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE V SPLOŠNI KNJIŽNICI BEŽIGRAD Povzetek   PDF
Marija Kobal
 
Letn. 52, št. 1 (2008) UPORABNIŠKI VMESNIKI SISTEMOV ZA POIZVEDOVANJE IN UPORABNIŠKA PRIJAZNOST Povzetek   PDF
Polona Vilar, Maja Žumer
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) UPORABNOST METOD GIS PRI NAČRTOVANJU KNJIŽNIČNIH STORITEV: NEKAJ PRIMEROV Povzetek   PDF
Matija Vidiček, Silva Novljan
 
Letn. 57, št. 2-3 (2013) Upravljanje sprememb v visokošolski knjižnici: primer univerzitetne knjižnice v Vilni Povzetek   PDF (English)
Marija Prokopčik, Irena Krivienė
 
Letn. 53, št. 1-2 (2009) USTANOVITEV KNJIŽNICE ZASEBNE VISOKE ŠOLE Povzetek   PDF
Irena Marinko
 
Letn. 56, št. 1-2 (2012) USTREZNOST VSEBINSKIH OPISOV DOKUMENTOV V ONLINE DOSTOPNEM KNJIŽNIČNEM KATALOGU Povzetek   PDF
Aleš Klemen
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) UVAJANJE AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE: 1977–1979 Povzetek   PDF
Stanislav Bahor
 
Letn. 50, št. 4 (2006) UVAJANJE AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE: VZPOSTAVLJANJE SISTEMA REFERALNE DEJAVNOSTI V JUGOSLAVIJI (1974-1981) Povzetek   PDF
Stanislav Bahor
 
Letn. 50, št. 3 (2006) UVAJANJE SAMOPOSTREŽNE IZPOSOJE IN ODZIV UPORABNIKOV Povzetek   PDF
Maja Kraljič, Jasna Maver
 
Letn. 51, št. 5 (2007) UVAJANJE STROKOVNIH STANDARDOV V SISTEM JAVNIH KNJIŽNIC: AVSTRIJSKE JAVNE LICEJSKE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V PRVI POLOVICI DEVETNAJSTEGA STOLETJA Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 51, št. 1 (2007) UVOD V IZGRADNJO KNJIŽNIČNIH ZBIRK Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 55, št. 4 (2011) Uvodnik Povzetek   PDF
Ines Vodopivec
 
526 - 550 od 620 postavk << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>