Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 50, št. 4 (2006) TERMINOLOŠKI KOTIČEK: nekonvencionalno gradivo Povzetek   PDF
Ivan Kanič
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) TERMINOLOŠKI KOTIČEK: Sopomenke in protipomenke Povzetek   PDF
Ivan Kanič
 
Letn. 53, št. 1-2 (2009) THE ROLE OF CHILDREN’S LIBRARIES IN DEVELOPING A MULTICULTURAL DIALOGUE Povzetek   PDF (English)
Jutta Reusch
 
Letn. 45, št. 4 (2001) TISKAN UČBENIK - KAJ JE ŽE TO? ELEKTRONSKE KNJIGE PRI IZOBRAŽEVANJU NA UNIVERZI Povzetek   PDF
Helena Pečko Mlekuš
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH SERIJSKIH PUBLIKACIJ S PODROČJA TEHNIKE V SLOVENIJI IN UPOŠTEVANJE STANDARDOV ZA NJIHOVO OBLIKOVANJE Povzetek   PDF
Nina Jamar, Alenka Šauperl
 
Letn. 52, št. 4 (2008) TISKARSKA IN ZALOŽNIŠKA PRODUKCIJA V LUČI OBVEZNEGA IZVODA – PREGLED ZA OBDOBJE 1991–2006 Povzetek   PDF
Damijana Kisovec-Trček
 
Letn. 60, št. 2-3 (2016) Trajne dileme pri prevajanju književnosti Povzetek   PDF
Nada Grošelj
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) TRAJNO OHRANJANJE DIGITALNIH VIROV: KONCEPTI IN METODE Povzetek   PDF
Alenka Kavčič-Čolić
 
Letn. 55, št. 1 (2011) TRAJNO OHRANJANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV Povzetek   PDF
Tadej Vodopivec
 
Letn. 46, št. 1-2 (2002) TUJE IZKUŠNJE PRI IZLOČANJU KNJIG V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH Povzetek   PDF
Vasilija Rupnik
 
Letn. 47, št. 1-2 (2003) UČBENIKI V GLOBALNI DRUŽBI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI PRIMERJALNEGA RAZISKOVANJA Povzetek   PDF
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart
 
Letn. 48, št. 3 (2004) UČBENIKI V POSTSOCIALISTIČNIH DRŽAVAH: NASTAVKI ZA PRIMERJALNO ANALIZO Povzetek   PDF
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart
 
Letn. 47, št. 4 (2003) UČINKI ZALOŽNIŠKE INDUSTRIJE IN BRALNE KULTURE Povzetek   PDF
Maja Breznik
 
Letn. 56, št. 3 (2012) UČINKOVITO DOLGOROČNO OHRANJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVU RS Povzetek   PDF
Tatjana Hajtnik
 
Letn. 52, št. 1 (2008) UDK IN OTROCI Povzetek   PDF
Mojiceja Podgoršek
 
Letn. 44, št. 3 (2000) UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (1. DEL) Povzetek   PDF
Melita Ambrožič
 
Letn. 44, št. 4 (2000) UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL) Povzetek   PDF
Melita Ambrožič
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici Povzetek   PDF
Igor Podbrežnik
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen pristop Povzetek   PDF
Miloš Petrovič
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943 Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: OD KAPITULACIJE FAŠISTIČNE ITALIJE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE (1943-1945) Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 46, št. 4 (2002) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA KOT DINAMIČNI SISTEM Povzetek   PDF
Irena Sapač
 
Letn. 47, št. 3 (2003) UPORABA ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V VLADNIH KNJIŽNICAH Povzetek   PDF
Simona Omahen, Maja Žumer
 
Letn. 61, št. 1-2 (2017) Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov: arhiviranje spletnih mest in analiza spletnih vsebin Povzetek   PDF
Matjaž Kragelj, Mitja Kovačič
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) UPORABNIKI, IZPOSOJA IN POSTAVITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE V SPLOŠNI KNJIŽNICI BEŽIGRAD Povzetek   PDF
Marija Kobal
 
501 - 525 od 604 postavk << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>