Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 61, št. 3 (2017): jubilejna številka ob 60-letnici izhajanja Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN Povzetek   PDF
Alenka Kanič
 
Letn. 57, št. 4 (2013) PILOTNA EVALVACIJA MEDPREDMETNIH UČNIH UR KIZ: METODOLOŠKI PRISTOPI Povzetek   PDF
Zala Hrast, Ana Nestič, Vlasta Zabukovec
 
Letn. 62, št. 4 (2018) Pisalo, papir, potrpljenje: kratko razmišljanje ob simpoziju Rokopisne in tiskane knjige v arhivih in knjižnicah Povzetek   PDF
Andrej Nared
 
Letn. 56, št. 4 (2012) PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 62, št. 3 (2018) Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah: izziv za knjižničarsko stroko in za pristojno ministrstvo Povzetek   PDF
Eva Kodrič-Dačić
 
Letn. 44, št. 4 (2000) PLAČEVANJE NABAVE IN UPORABE ELEKTRONSKIH REVIJ Povzetek   PDF
Roberta Brezavšček
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku Povzetek   PDF (English)
Sanjica Faletar Tanacković
 
Letn. 52, št. 4 (2008) PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2007 Povzetek   PDF
Gorazd Vodeb
 
Letn. 53, št. 1-2 (2009) PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2008 Povzetek   PDF
Gorazd Vodeb
 
Letn. 54, št. 4 (2010) PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2009 Povzetek   PDF
Gorazd Vodeb
 
Letn. 56, št. 1-2 (2012) PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2010 Povzetek   PDF
Gorazd Vodeb
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Podobe moje knjižnice Povzetek   PDF
Simona Resman
 
Letn. 62, št. 4 (2018) Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco: stanje v slovenskih splošnih knjižnicah Povzetek   PDF
Alma Kare
 
Letn. 56, št. 4 (2012) POGLED NA PETINŠESTDESET PREHOJENIH IN NA TRI NOVE KORAKE: RAZMIŠLJANJA O PROGRAMU ZVEZE BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 Povzetek   PDF
Sabina Fras Popović, Špela Razpotnik, Irena Sešek
 
Letn. 52, št. 2-3 (2008) POIZVEDOVANJE IN INDIVIDUALNE RAZLIKE Povzetek   PDF
Polona Vilar, Maja Žumer
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) POIZVEDOVANJE PO SLIKAH NA PODLAGI VSEBINE Povzetek   PDF
Tomaž Kranjc, Jasna Maver
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Pojav tehnološke triade: opisni pojem današnje totalne realnosti Povzetek   PDF (English)
Milijana Mičunović, Boris Badurina, Boris Bosančić
 
Letn. 59, št. 1-2 (2015) POLOŽAJ BRANJA IN KNJIGE: ZAKAJ MORAMO VZTRAJATI PRI KNJIGI KOT VREDNOTI PER SE? Povzetek   PDF
Uroš Grilc
 
Letn. 44, št. 3 (2000) POMEMBNOST FUNKCIJ KNJIŽNIČNEGA KATALOGA ZA UPORABNIKE Povzetek   PDF
Marija Petek
 
Letn. 55, št. 4 (2011) POMEN GRAFIČNE PRIPRAVE V PROCESU FAKSIMILIRANJA Povzetek   PDF
Gorazd Golob
 
Letn. 55, št. 2-3 (2011) POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA BIBLIOTEKARJEV ZA DELO Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI Povzetek   PDF
Adrijana Biba Starman, Primož Južnič, Drago Žagara
 
Letn. 48, št. 3 (2004) POMEN SAMOPODOBE BIBLIOTEKARJAV KOMUNIKACIJSKEM PROCESU Povzetek   PDF
Darja Kobal Grum
 
Letn. 60, št. 2-3 (2016) Ponudba, promocija in bralci leposlovja, katerega avtorji so pripadniki etničnih manjšin, v angleškem jeziku v Veliki Britaniji: pregled literature Povzetek   PDF (English)
Briony Birdi
 
Letn. 47, št. 1-2 (2003) POPIS KNJIŽNIH VEZAV Povzetek   PDF
Blanka Avguštin Florjanovič
 
Letn. 49, št. 3 (2005) POPIS LITERATURE O DOMOZNANSKI DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNICAH Povzetek   PDF
Damjan Mulej
 
326 - 350 od 604 postavk << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>