Podrobnosti avtorja

Horžen, Vesna, Združenje splošnih knjižnic, Adamičeva 15, 1290 Grosuplje e-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si, Slovenija