Podrobnosti avtorja

Perenič, Urška, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: urska.perenic@gmail.com, Slovenija