Podrobnosti avtorja

Petek, Marija, doc. dr. Marija Petek Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si, Slovenija