Podrobnosti avtorja

Petek, Marija, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si, Slovenija

  • Letn. 61, št. 1-2 (2017) - ČLANKI
    Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK)
    Povzetek  PDF
  • Letn. 61, št. 1-2 (2017) - ČLANKI
    Programska oprema COBISS3/Katalogizacija: ovrednotenje sistemskih sprememb in funkcionalnosti modula z vidika katalogizatorjev
    Povzetek  PDF