Podrobnosti avtorja

Kuhar, Maja, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: maja.kuhar@ff.uni-lj.si, Slovenija