Podrobnosti avtorja

Kos, Jelka, Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: jelka.kos@izum.si, Slovenija