Podrobnosti avtorja

Dekleva-Smrekar, Doris, Slovenija