Podrobnosti avtorja

Šauperl, Alenka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo e-pošta: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si, Slovenija