Letn. 60, št. 1 (2016)

Kazalo

UVODNIK

Sabina Fras Popović PDF
Ko je vprašanje smiselnosti v bistvu vprašanje lenobe 9–13

ČLANKI

Igor Podbrežnik PDF
Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici 17–44

Gordana Budimir, Luka Juršnik, Philip Rachimis PDF
Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996–2013 45–60

Ivana Furi, Kornelija Petr Balog PDF (English)
Informacijsko vedenje v digitalnem okolju: primerjava študentov informacijske znanosti in študentov drugih družboslovnih smeri 61–82

Blaž Lesjak, Gorazd Vodeb PDF
Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine: rezultati tretje statistične raziskave ENUMERATE 83–112

Dijana Machala PDF (Hrvatski)
Vključeno knjižničarstvo: model knjižničarske dejavnosti nove dobe 113–133

Milijana Mičunović, Boris Badurina, Boris Bosančić PDF (English)
Pojav tehnološke triade: opisni pojem današnje totalne realnosti 135–160

IN MEMORIAM

Vili Kogovšek, Nada Čučnik Majcen, Miro Pušnik PDF
Slavica Ludvik (1924–2016) 163–165

- - PDF
Osebna bibliografija Slavice Ludvik za obdobje 1967‒2016 166–169

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Simona Resman PDF
Podobe moje knjižnice 173–184

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZBDS PDF
Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket v letu 2016 185–191

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZBDS PDF
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 192–194

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZBDS PDF
Pravilnik Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 195–199