Letn. 59, št. 4 (2015)

Kazalo

UVODNIK

Alenka Kavčič-Čolić PDF
UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE 9-11

ČLANKI

Simon Pirš PDF
SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI 15-41

Robert Čadej, Primož Južnič PDF
VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS 43-58

Borut Kirar PDF
OBOGATENA RESNIČNOST V KNJIŽNICAH: PRIMER OSREDNJE DRUŽBOSLOVNE KNJIŽNICE JOŽETA GORIČARJA 59-77

Andreja Zubac PDF (English)
E-knjiga kot sestavni del e-učenja v visokošolskih knjižnicah 79-92

Ivan Smiljanić PDF
NARODNA ČITALNICA V KRANJU OD LETA 1863 DO DRUGE SVETOVNE VOJNE 93-116

Alenka Kavčič-Čolić, Ines Vodopivec PDF
ODSEV RAZVOJA BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA OBJAVE REVIJE KNJIŽNICA V OBDOBJU 2012–2015 117-138

BIOGRAFIJE

Nada Čučnik Majcen, Melita Ambrožič PDF
LEPŠA ŠTURM – ISKRIVA IN MLADOSTNA DEVETDESETLETNICA: OB ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU 139-142

BIBLIOGRAFIJE

Matjaž Hočevara PDF
SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LET U 2014 145-161

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZBDS Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association PDF
ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2015 165-176