Letn. 56, št. 3 (2012)

Kazalo

UVODNIK

Ines Vodopivec PDF
NAGOVOR K TEMATSKI ŠTEVILKI

ČLANKI

Anja Frković, Aleš Klemen PDF
MODEL PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE – PRIMER OSREDNJESLOVENSKE REGIJE

Nina Hriberšek Vuk PDF
NAČRTOVANJE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE V MARIBORSKI KNJIŽNICI KOT OBLIKA MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA NA OBMOČJU

Tatjana Hajtnik PDF
UČINKOVITO DOLGOROČNO OHRANJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVU RS

Klemen Možina, Stanislav Praček, Vera Rutar PDF
DIGITALIZACIJA IN PAPIR

Neža Čebron Lipovec, Vladimir Drobnjak PDF
DIGITALIZACIJA ARHIVSKEGA GRADIVA ARHITEKTA EDA MIHEVCA

Mirjam Gnezda Bogataj, Tedy Grbec PDF
PROJEKT DIGITALIZACIJE KATALOGOV S ČIPKAMI IN VZORCEV ZA KLEKLJANJE V MESTNEM MUZEJU IDRIJA IN ČIPKARSKI ŠOLI IDRIJA

Gregor Vidmar PDF
3D DIGITALIZACIJA IN VIZUALIZACIJA SITULE Z VAČ

Bettina Wagner, Markus Brantl, Peter Meinlschmidt, Volker Margner, Rahel Bacher, Irmhild Schafer PDF (English)
ANALYSING RARE BOOKS WITH DIGITAL TECHNOLOGIES: THE PROJECT “BLOCKBOOKS IN BAVARIAN COLLECTIONS”

Jon Grobovšek PDF
DOKUMENTIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE: PRIPRAVA, POTEK IN REZULTATI

Matija Ogrin, Jan Jona Javoršek, Tomaž Erjavec PDF
REGISTER SLOVENSKIH ROKOPISOV 17. IN 18. STOLETJA: REPOZITORIJ, DIGITALNA KNJIŽNICA IN RAZISKOVALNO OKOLJE

Tomi Trilar, Ignac Sivec, Mojmir Štangelj PDF
DIGITALNE INVENTARNE KNJIGE ENTOMOLOŠKIH ŠTUDIJSKIH ZBIRK IN PODATKOVNA ZBIRKA FOTOGRAFIJ NEV RETENČARJEV IZ PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Vlasta Vodeb PDF
GEORAZČLENJEVANJE METAPODATKOVNEGA OPISA KULTURNE DEDIŠČINE

Tomaž Erjavec PDF
JEZIKOSLOVNI VIRI STAREJŠE SLOVENŠČINE

Benjamin Štular PDF
iKNJIGA – NOVI MEDIJ?

Dalibor Radovan, Renata Šolar, Blaž Kovačič, Ines Vodopivec, Daniel Vladušič, Mateja Šmid Hribar, Irena Eiselt, Boris Horvat PDF
VEČRAZSEŽNOSTNI PRIKAZI NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTU DEDI

Miha Špiček, Gregor Ilaš PDF
SPLETNE ZBIRKE NA SPLETNI STRANI SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA

Irena Eiselt, Helena Janežič, Mojca Šavnik PDF
VIRTUALNI SVET RAZSTAV

Majda Pungerčar PDF
DIGITALNE VSEBINE NA RAZSTAVI NOVO MESTO 1848–1918 V DOLENJSKEM MUZEJU NOVO MESTO