Letn. 54, št. 1-2 (2010)

Kazalo

UVODNIK

Primož Južnič PDF
UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

ČLANKI

Matija Vidiček, Silva Novljan PDF
UPORABNOST METOD GIS PRI NAČRTOVANJU KNJIŽNIČNIH STORITEV: NEKAJ PRIMEROV

Marija Kobal PDF
UPORABNIKI, IZPOSOJA IN POSTAVITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE V SPLOŠNI KNJIŽNICI BEŽIGRAD

Mira Vidic, Primož Južnič PDF
ODNOS »VISOKOŠOLSKI KNJIŽNIČAR - ŠTUDENT«: KAKO ŠTUDENTJE POZNAJO DELO VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

Jelka Kos PDF
VPLIV MENEDŽMENTA NA KAKOVOST VSEBINSKE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Alenka Kavčič-Čolić PDF
TRAJNO OHRANJANJE DIGITALNIH VIROV: KONCEPTI IN METODE

Janko Klasinc, Irena Sešek PDF
ZBIRANJE OBVEZNEGA IZVODA SPLETNIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI: ZAKONSKA PODLAGA IN PRAKTIČNI VIDIKI

Sonja Svoljšak, Janko Klasinc PDF
VZPOSTAVLJANJE STORITVE EOD - »E-KNJIGE PO NAROČILU« V NUK: PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PO DVEH LETIH DELOVANJA STORITVE

Mihael Glavan PDF
JOŽE ŠIFRER (19. 5. 1922 - 24. 12. 2009). OB SLOVESU

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Melita Ambrožič PDF
STATUT Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009.)

Melita Ambrožič PDF
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZDAJANJU REVIJE KNJIŽNICA

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS / Slovenian Library Association PDF
Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2009 - 2011

STROKOVNA PRIZNANJA

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS / Slovenian Library Association PDF
PREJEMNIKI ČOPOVIH PRIZNANJ IN ČOPOVIH DIPLOM 2009

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS / Slovenian Library Association PDF
NAGRAJENCI KALANOVEGA SKLADA 2007-2009

UREDNIŠTVO

Revija Knjižnica - Uredništvo / Editors PDF
RECENZENTI REVIJE KNJIŽNICA, 53 (2009)

OBVESTILO O POPRAVKU

Revija Knjižnica - Uredništvo / Editors PDF
OBVESTILO O POPRAVKU