Letn. 49, št. 1-2 (2005)

Kazalo

ČLANKI

Alenka Šauperl PDF
IFLINE SMERNICE ZA PREDMETNO OZNAČEVANJE: prednosti in slabosti v luči spoznanj o vedênju uporabnikov

Irena Kavčič, Dunja Kalčič PDF
ISBD(CR): MEDNARODNI STANDARDNI BIBLIOGRAFSKI OPIS SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN DRUGIH KONTINUIRANIH VIROV: Revidirana izdaja mednarodnega standardnega bibliografskega opisa serijskih publikacij (ISBD(S))

Marija Petek PDF
BIBLIOGRAFSKE DRUŽINE V COBIB-U

Polona Vilar PDF
INFORMACIJSKO VEDENJE: MODELI IN KONCEPTI

Irena Sapač PDF
VREDNOTENJE MODELOV UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI

Eva Kodrič-Dačić PDF
UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943

Eva Kodrič-Dačić PDF
UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: OD KAPITULACIJE FAŠISTIČNE ITALIJE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE (1943-1945)

Matjaž Žaucer PDF
PRIMERJAVA SLOVENSKEGA SPLOŠNEGA KNJIŽNIČARSTVA Z EVROPSKIM NA OSNOVI PODATKOV ŠTUDIJE LIBECON

Sonja Svoljšak PDF
PREGLED NEKATERIH HISTORIČNIH SISTEMOV ORGANIZACIJE ZNANJA IN KLASIFIKACIJE: s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic

Marjeta Oven, Vlasta Zabukovec PDF
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN SPECIALNE KNJIŽNICE

Robert Razboršek PDF
OBDAVČITEV KNJIŽNIČNIH PUBLIKACIJ

Irena Kavčič, Dunja Kalčič PDF
MEDNARODNA KATALOGIZACIJSKA NAČELA

BIOGRAFIJE

Irena Sapač PDF
PROF. DR. BRUNO HARTMAN - OSEMDESETLETNIK

Branko Berčič, Gregor Kocijan PDF
OB STOTI OBLETNICI ROJSTVA ALFONZA GSPANA (1904-1977)

IN MEMORIAM

Jože Vugrinec PDF
BOŽO GAŠPAR / BOLDIZSÁR GÁSPÁR (1944 – 2005)

BIBLIOGRAFIJE

Lidija Wagner PDF
SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2004

NOVOSTI

Mojca Dolgan-Petrič PDF
KNJIŽNE NOVOSTI V LETU 2004 S PODROČJA BIBLIOTEKARSTVA V CENTRALNI TEHNIŠKI KNJIŽNICI UNIVERZE V LJUBLJANI : IZBOR

TERMINOLOŠKI KOTIČEK

Ivan Kanič PDF
TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Okrajšave