Letn. 48, št. 1-2 (2004)

Kazalo

ČLANKI

Gorazd Vodeb PDF
METODOLOGIJA USTVARJANJA SMISLA KOT TEORETSKA ZASNOVA ŠTUDIJA UPORABNIKOV

Marija Petek PDF
BIBLIOGRAFSKI ODNOSI V KNJIŽNIČNEM KATALOGU

Andrej Pogorelec, Alenka Šauperl, Milojka Miklavčič, Darja Šesek, Savina Zwitter PDF
VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA ZA ODRASLE: Strokovno-teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«

Tatjana Likar, Maja Žumer PDF
MNENJA KATALOGIZATORJEV O MODULU ZA KATALOGIZACIJO V SISTEMU COBISS

Helena Pečko Mlekuš PDF
PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA - TUDI KNJIŽNIC?

Nataša Brečko PDF
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ŠTUDENTOV V SLOVENSKEM VISOKOŠOLSKEM OKOLJU

Ksenija Petaros Kmetec, Nataša Gerbec PDF
NACIONALNA KNJIŽNIČARSKA ZDRUŽENJA V ITALIJI

Mira Lebez PDF
DESET LET RAZVOJA POSTAVITVENE SISTEMATIKE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE (1993-2003)

Matjaž Eržen PDF
NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ZAKON O JAVNIH NAROČILIH: Iz prakse Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Branka Budin PDF (Hrvatski)
JACOBUS de VORAGINE: Passional oder Leben der Heiligen, Nűrinberg, Anton Koberger, 1488

Britta Woldering PDF (English)
Evropski projekt The European Library (TEL) je uspešno zaključen

RECENZIJA KNJIGE

Gregor Kocijan PDF
SODOBNO BIBLIOGRAFSKO KAZALO Bibliografsko kazalo Doma in sveta : 1888-1944 / Jože Munda. - Celje : Mohorjeva družba, 2003, 507 str. Contemporary bibliographic index

BIOGRAFIJE

Marija Petek PDF
JUBILEJNI PORTRET MAJDE UJČIČ

Vida Močnik PDF
OB JUBILEJU MONIKE KLAŠNJA, PROFESORICE IN BIBLIOTEKARKE

IN MEMORIAM

Alenka Zupan PDF
AVGUST VIŽINTIN (1924-2004)

BIBLIOGRAFIJE

Lidija Wagner PDF
SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2003