Letn. 48, št. 4 (2004)

Kazalo

ČLANKI

Mihael Glavan PDF
SLOVENSKI FAKSIMILE V 19. IN V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA: PREDMODERNI FAKSIMILE

Sonja Svoljšak PDF
RENESANČNE KNJIŽNE VEZAVE NA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH TISKIH V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE V LJUBLJANI

Alenka Kavčič-Čolić PDF
TEORETIČNI MODEL DIGITALNIH ARHIVOV

Dunja Kalčič PDF
NOVI VIRI NA INTERNETU IN NJIHOVA TAKSONOMIJA

Alenka Kavčič-Čolić PDF
METAPODATKI ZA TRAJNO OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV

Maja Kokove-Hrovat, Maja Žumer PDF
ANALIZA RABE OZNAČEVALCEV NAPAK: [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu

Mira Lebez PDF
DESET LET RAZVOJA ZBIRKE REVIJ ZA PODROČJE KEMIJE CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI (1994-2003)

Jerneja Ivančič PDF
BOLONJSKI PROCES IN SLOVENSKE VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE

Brigitte Mersich PDF
MODERNA KNJIŽNICA V STIKU Z OTROKI: Izkušnje, razmišljanja, predlogi iz avstrijske perspektive (Biblos, Dunaj, 53(2004)1, str. 91-102)

TERMINOLOŠKI KOTIČEK

Ivan Kanič PDF
TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Zastareli izrazi

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS - PDF
Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva

STROKOVNA PRIZNANJA

Vilenka Jakac-Bizjak PDF
NATEČAJ ZA NAGRADE KALANOVEGA SKLADA

NOVOSTI

Lidija Wagner PDF
Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK : izbor