Letn. 45, št. 4 (2001)

Kazalo

NEOPREDELJENO

Simona Senica PDF
INDIVIDUALNE RAZLIKE V VIRTUALNIH OKOLJIH: KONCEPT KOGNITIVNEGA STILA

Helena Pečko Mlekuš PDF
TISKAN UČBENIK - KAJ JE ŽE TO? ELEKTRONSKE KNJIGE PRI IZOBRAŽEVANJU NA UNIVERZI

Maja Žumer PDF
KNJIŽNICE IN LICENCIRANJE

Vilenka Jakac-Bizjak PDF
ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE

Kornelija Petr PDF
ŠTUDIJA UPORABNIKOV VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE: KNJIŽNICA PEDAGOŠKE FAKULTETE V OSIJEKU

Damjana Ivančič PDF
KNJIGE IZ 16. STOLETJA: PRIMER ZBIRKE »RARA« V OSREDNJI KNJIŽNICI SREČKA VILHARJA V KOPRU

Ivan Marković PDF
ZBIRNI CENTER KNJIŽNIC V PORTOROŽU

Violetta Bottazzo PDF
NOVI POKLICI V KNJIŽNIČARSTVU

Zdenka Verlič PDF
DIGITALNE KNJIŽNICE DOMA IN PO SVETU ZA POTREBE POUKA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Mihael Glavan PDF
PREJEMNIKI ČOPOVIH DIPLOM V LETU 2001

Irena Sapač PDF
NAGRADE KALANOVEGA SKLADA ZA LETO 2001

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association PDF
PREDSEDSTVO IN DRUGI ORGANI ZBDS V MANDATNEM OBDOBJU 2001-2003

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association PDF
STROKOVNO POSVETOVANJE ZBDS 2002 »KNJIŽNICE IN JAVNOST«, Bled, Festivalna dvorana, 14. – 16. oktober 2002