Letn. 51, št. 3-4 (2007)

Kazalo

ČLANKI

Miha Kovač PDF
PARADOKSI KIBERVESOLJA: ZAKAJ E-KNJIGA OBSTAJA LE NA PAPIRJU?

Marjetka Sluga PDF
GOOGLE IN INFORMACIJSKI VIRI ZA PODROČJE BIBLIOTEKARSTVA IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI: PRIMERJALNA ANALIZA

Tomaž Kranjc, Jasna Maver PDF
POIZVEDOVANJE PO SLIKAH NA PODLAGI VSEBINE

Teja Zorko, Miha Kovač PDF
ZAČARANI KROG SLOVENSKE PORABE KNJIGE IN POTENCIALNA VLOGA SPLOŠNIH KNJIŽNIC PRI NJEGOVEM RAZREŠEVANJU

Alenka Šauperl, Viktor Harej, Tanja Merčun, Tamara Jesenovec, Jelka Kastelic, Barbara Plestenjak, Uršula Vimer Kovaček PDF
OPOMBE O VSEBINI KOT DOPOLNILO VSEBINSKEGA OPISA LEPOSLOVJA

Mojca Kotar PDF
PPREDSTAVITEV IZBRANIH FRANCOSKIH KNJIŽNIC IN FRANCOSKEGA KNJIŽNIČNEGA SISTEMA

Renata Šolar PDF
OBVEZNI IZVOD V KARTOGRAFSKI IN SLIKOVNI ZBIRKI NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Dunja Kalčič PDF
OBVEZNI IZVOD SERIJSKIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

Alenka Kavčič-Čolić PDF
KRMARJENJE V SREDNJEM VEKU INFORMACIJSKE DOBE: ALI NAM BO USPELO OHRANITI NAŠO PISNO DIGITALNO DEDIŠČINO?

Renata Šolar, Dalibor Radovan PDF
DOSTOP DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA OSNOVI GEOGRAFSKEGA POLOŽAJA - PILOTNI PROJEKT EVROPSKE DIGITALNE KNJIŽNICE

Mojca Kotar PDF
IZOBRAŽEVANJE ELEKTRONSKI VIRI V KNJIŽNICAH: PARIZ, 13.-30. 11. 2006

Matjaž Žaucer PDF
NUJNOST RACIONALIZACIJE POSTOPKOV IN DELA V KNJIŽNICAH

Alenka Šauperl PDF
ODZIVI

Alenka Šauperl, Mateja Ločniškar Fidler, Darija Rozman, Martina Rozman Salobir PDF
ZAKLJUČKI STROKOVNEGA POSVETOVANJA O UPORABI UNIVERZALNE DECIMALNE KLASIFIKACIJE

Irena Sapač PDF
BREDA FILO IN NJEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNIČARSTVA

Matjaž Hočevar PDF
Dr. BRANKO BERČIČ: osebna bibliografija

STROKOVNA PRIZNANJA

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS = Slovenian Library Association PDF
ČOPOVE DIPLOME IN ČOPOVA PRIZNANJA ZA LETO 2007

Zveza bibliotekarskih društev ZBDS = Slovenian Library Association PDF
NAGRADE KALANOVEGA SKLADA ZA OBDOBJE 2005 - 2007