Kontakti publikacije

Poštni naslov

Revija Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, p. p. 259
1000 Ljubljana

Journal Library
National and University Library
Turjaška 1, POB 259
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Glavni kontakt

dr. Gorazd Vodeb
Narodna in univerzitetna knjižnica

Turjaška 1
p. p. 259
1000 Ljubljana


Telefon: +386 1 5861 346
E-pošta: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Kontakt za tehnično pomoč

Primož Svetek
E-pošta: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si