Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Letn. 61, št. 3 (2017): jubilejna številka ob 60-letnici izhajanja

Kazalo

ČLANKI

Ivan Kanič PDF
Nekaj pogledov na strokovni jezik v bibliotekarskih objavah: korpusna analiza strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v reviji Knjižnica v letih od 1997 do 2016

Anika Zupančič, Primož Južnič PDF
Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011–2016

Bojana Boh Podgornik, Tomaž Bartol, Andrej Šorgo, Blaž Rodič, Danica Dolničar PDF
STIP – slovenski test informacijske pismenosti študentov

Andreja Zubac PDF
Informacijska praksa z vidika povezanih dimenzij s spletom 3.0 v osnovni šoli

Ana Češarek, Primož Južnič PDF
Dostop do raziskovalnih rezultatov: primer doktoratov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Jan Bezget, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Suzana Kikl, Aljoša Nikl, Vlasta Stavbar PDF
Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor

Alenka Kanič PDF
Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN

ODMEVI IN POROČILA

Urša Pajk PDF
25. maj 2017 – Dan specialnih knjižnic: »Kje so tiste stezice« – komunikacijske poti v specialni knjižnici